Prezentarea Proiectului 2

Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală

În cadrul proiectului se vor descrie şi analiza repertoriile lingvistice și etnoculturale ale emigranţilor românofoni din Italia, Spania şi Franţa. Vor fi studiate strategiile cu care reprezentanţii unor comunităţi românofone îşi deschid spaţii identitare în culturi noi prin raportarea la datele și valorile fondatoare ale culturii de origine. Vor fi studiate din punct de vedere etnolingvistic mai multe categorii de românofoni: migranţii de lungă durată, cu tendinţă de stabilire definitivă în țara de destinaţie, reprezentanţii migraţiei circulare, cei care se întorc pentru lungi perioade în țara de origine, cei care renunţă la proiectul migrator (remigranţii). Cercetarea se va focaliza pe patru arii tematice:

  1. raportul dintre limbile din repertoriul lingvistic al migranţilor (şi a ex-migranţilor): atitudini vs. comportament lingvistic;
  2. rolul elementelor de folclor şi de patrimoniu cultural românesc în grupurile migrante: tradiţie şi inovaţie în comunităţile românofone care cunosc sau au cunoscut migraţia;
  3. efectele migraţiei asupra graiurilor locale şi a limbii române: fenomene de interferenţă lingvistică;
  4. digitalizarea limbii române vorbite: bază de date cu eşantioane din înregistrările audio cu migranţii românofoni din diaspora şi respectivele lor transcrieri în format text.

Proiectul P2 are următoarele subcomponente:

  • Dialectologie și sociolingvistică
  • Etnografie și folclor

Activități Proiect 2

RAPORT ȘTIINȚIFIC, 2020

Competitia: Proiecte Complexe realizate în consortii CDI – PCCDI Nr. contract: 48PCCDI Domeniul de cercetare: 6 – Patrimoniu și identitate culturală Titlul : Migrație și

Read More »

RAPORT ȘTIINȚIFIC, 2019

În cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 în anul 2019 au fost angajați 19 cercetători, dintre care opt reprezintă proiectul component nr. 1 („Ipostaze istorice ale migrațiilor.

Read More »

Taking hold of the future: active childbirth practices and beliefs in Romania (in the home country and in migration), by Adina Hulubaş

The relatively recent urbanization process in Romania allowed traditional
knowledge to be transmitted, despite industrialization and technology
diffusion. Childbirth is still a mysterious event, and magic thinking fills in the
gaps of science in order to keep parents confident and at peace. Taboos are obeyed
after birth and before christening, only to reach the phase when the future can
be moulded: specific elements are chosen for the ritual bath, the child has to
touch several objects that would make them smart, a good singer, etc. A year
later, their future occupation will be predicted in a specific ceremony. All these
active practices are found in urbanites’ families, and also in Romanian immigrant
communities in Western Europe. Rituals are mostly compared to neighbouring
countries, but also to other distant cultures that show striking similarities. This
large geographical spread indicates Indo-European synergies. The identical form
of the post-liminal practice of haircutting in Eastern Europe and the Asian rite
of passage have not been previously dwelt upon, and it implies the existence of
traditional thinking universalia.
Keywords: birth customs, magic thinking, migration, rites, superstitions

Read More »

Anunt Conferinta MIRO Iasi 2019

În zilele de 26-28 septembrie 2019, în cadrul proiectului, va avea loc conferința internațională „Migrații și identitate: comunități, interferențe, conflicte”, la care vor susține comunicări

Read More »

Workshop MIRO – Iași, 04.05.2018

PROGRAM 10­00-1030 – Deschiderea workshopului, prezentarea generală a proiectului și a stadiului de implementare (Acad. Victor Spinei, Dr. Flavius Solomon, Dr. Dan Gabriel Sîmbotin). 10­30-1100 

Read More »