Prezentarea Proiectului 1

Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc

Prezentarea generală a proiectului 1

Analizarea istoriei și a actualității migrațiilor în spațiul cultural românesc pe trei paliere distincte:

1. Reconstituirea într-o abordare integratoare, de sinteză, a istoriei mișcărilor de populație pe teritoriul actual al României, în Basarabia istorică și în nordul Bucovinei;

2. Identificarea și analizarea relației dintre prezentarea/interpretarea fenomenului migrațiilor de istorici și discursul intelectual și oficial din secolul XX și începutul secolului XXI;

3. Stabilirea rolului mișcărilor de populație în asimilarea și transferul de noi modele identitare.

Activități Proiect 1

Связи Крыма с Причерноморьем и Средиземноморьем по данным античных памятников лапидарной эпиграфики (с особым акцентом на проксенических декретах) / Connections between the Crimea and Pontic and Mediterranean according to antique monuments of lapidar epigraphic (accentuating on the proxenic decrees)

Lucrarea a fost publicată în Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н. э. – VII в. н. э.):

Read More »