Proiect 1

Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc

Analizarea istoriei și a actualității migrațiilor în spațiul cultural românesc pe trei paliere distincte:

1. Reconstituirea într-o abordare integratoare, de sinteză, a istoriei mișcărilor de populație pe teritoriul actual al României, în Basarabia istorică și în nordul Bucovinei;

2. Identificarea și analizarea relației dintre prezentarea/interpretarea fenomenului migrațiilor de istorici și discursul intelectual și oficial din secolul XX și începutul secolului XXI;

3. Stabilirea rolului mișcărilor de populație în asimilarea și transferul de noi modele identitare.

Proiect 2

Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală

În cadrul proiectului se vor descrie şi analiza repertoriile lingvistice și etnoculturale ale emigranţilor românofoni din Italia, Spania şi Franţa. Vor fi studiate strategiile cu care reprezentanţii unor comunităţi românofone îşi deschid spaţii identitare în culturi noi prin raportarea la datele și valorile fondatoare ale culturii de origine. Vor fi studiate din punct de vedere etnolingvistic mai multe categorii de românofoni: migranţii de lungă durată, cu tendinţă de stabilire definitivă în țara de destinaţie, reprezentanţii migraţiei circulare, cei care se întorc pentru lungi perioade în țara de origine, cei care renunţă la proiectul migrator (remigranţii). Cercetarea se va focaliza pe patru arii tematice:

  1. raportul dintre limbile din repertoriul lingvistic al migranţilor (şi a ex-migranţilor): atitudini vs. comportament lingvistic;
  2. rolul elementelor de folclor şi de patrimoniu cultural românesc în grupurile migrante: tradiţie şi inovaţie în comunităţile românofone care cunosc sau au cunoscut migraţia;
  3. efectele migraţiei asupra graiurilor locale şi a limbii române: fenomene de interferenţă lingvistică;
  4. digitalizarea limbii române vorbite: bază de date cu eşantioane din înregistrările audio cu migranţii românofoni din diaspora şi respectivele lor transcrieri în format text.

Proiect 3

Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural

  1. Investigarea modului în care emigrarea unor  minorități etnice din România a afectat identitatea lor națională și implicit integrarea lor în noile comunități
  2. Cercetarea relației dintre patrimoniul material și imaterial creat de către minorități și discursul identitar al (a) emigranților și descendenților acestora; (b) populației actuale din fostele așezări ale minorităților etnice;
  3. Analizarea impactului patrimoniului material și imaterial aparținând comunităților minoritare asupra politicilor culturale și turismului în regiunile istorice ale României. Proiectul are la bază exemplul sașilor din Transilvania, dar extinde analiza și la alte regiuni ale României, unde emigrarea unor grupuri minoritare (șvabii din Banat; rutenii/ucrainenii din Maramureș, turcii din Dobrogea) a creat situații comparabile.