Subiecții intervievați (în intervalul 2018-2020) sunt migranți în Franța, ei sunt cetățeni români și ai R. Moldova, sunt – în limbajul sociologiei migrației – migranți de prima și de a de doua generație, se află de 5-10-20 ani în Franța. Provin din Maramureș, din cele opt județe ale Moldovei apusene și din R. Moldova.  ***  Fișierele audio se pot audia sau/și descărca, acestea sunt în format mono, 16 bit, 44kHz.  ***  RO.fem.Gen1.Stud.medii.rural.15.migr.FR.mp3 indică faptul că intervievata are cetățenie română (RO), este de sex feminin, este o reprezentantă a primei generații (Gen1) de migranți din Franța (migr.FR), are studii medii și provine din mediul rural românesc. Cifra 15 înainte de migr. arată de câți ani persoana în cauză se găsește în Franța.

Funcția de căutare [Search Episodes] permite filtrarea interviurilor în funcție de etichetele: fem/masc; Gen1/Gen2; medii/sup; rural/urban; migr/remigr; RO/RM/IT/SP/GER/FR.