Noutăți

Activități în cadrul proiectului MIRO

RAPORT ȘTIINȚIFIC, 2020

Competitia: Proiecte Complexe realizate în consortii CDI – PCCDI Nr. contract: 48PCCDI Domeniul de cercetare: 6 – Patrimoniu și identitate culturală Titlul : Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară Acronim: MIRO Durata  (luni): 40 luni Buget total: 3.477.628,00 Proiecte componente: 3.420.888,00 Cheltuieli cu managementul: 53.262,00 Cecuri: 3.478,00  Pagina Web proiect: https://miro.acadiasi.ro/ Institutia coordonatoare: ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI Director de proiect: Acad. Victor Spinei Partener 1 proiect

Vezi mai departe »

RAPORT ȘTIINȚIFIC, 2019

În cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 în anul 2019 au fost angajați 19 cercetători, dintre care opt reprezintă proiectul component nr. 1 („Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc”), șase proiectul component nr. 2 („Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală”) și cinci proiectul component nr. 3 („Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural”). Patru dintre membrii

Vezi mai departe »

Taking hold of the future: active childbirth practices and beliefs in Romania (in the home country and in migration), by Adina Hulubaş

The relatively recent urbanization process in Romania allowed traditional
knowledge to be transmitted, despite industrialization and technology
diffusion. Childbirth is still a mysterious event, and magic thinking fills in the
gaps of science in order to keep parents confident and at peace. Taboos are obeyed
after birth and before christening, only to reach the phase when the future can
be moulded: specific elements are chosen for the ritual bath, the child has to
touch several objects that would make them smart, a good singer, etc. A year
later, their future occupation will be predicted in a specific ceremony. All these
active practices are found in urbanites’ families, and also in Romanian immigrant
communities in Western Europe. Rituals are mostly compared to neighbouring
countries, but also to other distant cultures that show striking similarities. This
large geographical spread indicates Indo-European synergies. The identical form
of the post-liminal practice of haircutting in Eastern Europe and the Asian rite
of passage have not been previously dwelt upon, and it implies the existence of
traditional thinking universalia.
Keywords: birth customs, magic thinking, migration, rites, superstitions

Vezi mai departe »

Lansarea cărții „Din clasă, acasă. Ghid de identitate culturală românească”

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, a avut loc lansarea cărții „Din clasă, acasă. Ghid de identitate culturală românească”, coord. Alexandru L. Cohal, cei 24 de autori ai cărții fiind în marea lor majoritate cercetători ai proiectului complex MIRO. Aceştia sunt: Alexandru L. Cohal,  Ioana Repciuc, Adina Hulubaş, Dan Gabriel Sîmbotin, Flavius Viaceslav Solomon, Florin Teodor Olariu, Veronica Olariu, Andrei Cuşco, Ioan Mircea Farcaş, Ana Daniela Farcaș, Dorin Dobrincu, Alexander Rubel, Lavinia

Vezi mai departe »

Expoziţia „Treceri”, Iaşi, Palatul Culturii, 25 septembrie – 15 noiembrie 2020

Oganizată de Ioana Baskerville și Adina Ciubotariu în colaborare cu Muzeul Etnografic al Moldovei, Expoziţia „Treceri” reprezintă un efort de popularizare a științei (restitutio); aceasta cuprinde exponate care valorifică unele rezultatele ale proiectului şi care ilustrează migrația românească mai veche şi mai nouă. Au fost prezentate mărturii audio adunate de la migranţii intervievați în cercetarea de teren din cadrul proiectului component „Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone

Vezi mai departe »

Simpozionul „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc”, Sibiu, Păltiniș, 10-12 septembrie 2020

Conf. MIRO Rezumate Sibiu 2020 (descarcă .pdf) În perioada 10-12 septembrie 2020 a avut loca la Păltiniș (SB) simpozionul „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc” în care au fost prezentate următoarele comunicări științifice: Dan Gabriel Sîmbotin, Arhetipuri ale imigrantului în imaginarul colectiv și impactul acestora asupra politicilor publice globale.Alexandru-Laurențiu Cohal, Ce (nu) știm despre limba română a migranților din OccidentFlorin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Migraţia „luată la rost” sau despre utilitatea

Vezi mai departe »

Anunt Conferinta MIRO Iasi 2019

În zilele de 26-28 septembrie 2019, în cadrul proiectului, va avea loc conferința internațională „Migrații și identitate: comunități, interferențe, conflicte”, la care vor susține comunicări circa 70 de participanți din România, state ale Uniunii Europene, Republica Moldova, Turcia, Rusia, Ucraina, Uzbekistan și Canada. Lucrările se vor desfășura într-o ședință în plen (26 septembrie) și în trei secțiuni tematice (27 și 28 septembrie). În comunicările prezentate vor fi abordate aspecte privind:

Vezi mai departe »

Ramona Besoiu. Activitate de documentare

Analiza surselor bibliografice şi traducerea acestora din limba germană în limba română în scopul actualizării bazei de date documentare pentru tematica proiectului de cercetare (minoritatea germană din România, identitate etnică, migraţie etnică, patrimoniu material şi imaterial săsesc); Documentare privind implicarea organizaţiilor şi fundaţiilor în păstrarea patrimoniului cultural şi promovarea culturii şi identităţii săseşti în comunităţile din Transilvania. (politici culturale, strategii de dezvoltare, proiecte de prezentare şi valorificare a patrimoniului); Identificarea de

Vezi mai departe »

Dorin Dobrincu. Stagiu de cercetare în Arhiva Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității

Stagiu prelungit de cercetare în Arhiva Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității, mai exact în depozitul de la Popești-Leordeni. În fondul Documentar a depistat o mare cantitate de documente realizate de diverse instituții ale statului român, de la nivel central și local. Acestea privesc starea de spirit a populației, distrugerile provocate de război, seceta din anii 1945-1946, foametea din 1946-1947, care a afectat îndeosebi partea estică a României, cu formele

Vezi mai departe »

Global Crises, Migration and European Security

“Global Crises, Migration and European Security”, 3.11.2018, în cadrul The Third International Scientific Conference “International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, Organizator: Universitatea Sfântul Chiril și Sfântul Metodius din Veliko Târnovo, Bulgaria.

Vezi mai departe »

Migration and Personal Identity. A general perspective regarding the impact of emigration on European Security

„Migration and Personal Identity. A general perspective regarding the impact of emigration on European Security”, în cadrul The Third International Scientific Conference “International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, perioada 2-3.11.2018 Organizator: Universitatea Sfântul Chiril și Sfântul Metodius din Veliko Târnovo, Bulgaria.

Vezi mai departe »

Politici privind dezvoltarea limbii române la 100 de ani de la Marea Unire. Modificări privind utilizarea limbii în contextul migrației actuale

„Politici privind dezvoltarea limbii române la 100 de ani de la Marea Unire. Modificări privind utilizarea limbii în contextul migrației actuale” în cadrul Simpozionului Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective, Iași-Chișinău 9-13.052018. Organizatori: Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române și Asociația Istoricilor din Republica Moldova.

Vezi mai departe »

Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară. Conferința națională cu participare internațională

Sibiu, 23-25 mai 2019 Circulara 1 Organizatori: Academia Română. Filiala Iași: Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Institutul de Arheologie, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”; Facultatea de Științe Socio-Umane / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Litere / Centrul Universitar Nord Baia Mare în parteneriat cu Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,Tübingen Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an

Vezi mai departe »

POLITICI DE INTEGRARE SOCIALĂ A MIGRANȚILOR ÎN CANADA

Abstract: Following the removing of visa requirement for Romanian citizens wishing to arrive in Canada, a growing number of fellow countrymen are considering migrating to the North American state. An immigrant integration model, with extensive experience in this field, Canadian integration policies demonstrate how this process is possible, by changing the perception of the immigrants’ place in society and by redefining the role that the state must play in implementing

Vezi mai departe »

Связи Крыма с Причерноморьем и Средиземноморьем по данным античных памятников лапидарной эпиграфики (с особым акцентом на проксенических декретах) / Connections between the Crimea and Pontic and Mediterranean according to antique monuments of lapidar epigraphic (accentuating on the proxenic decrees)

Lucrarea a fost publicată în Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н. э. – VII в. н. э.): коллективная монография / Crimean Scythia in a system of cultural relations between East and West (3rd century BC to the 7th century AD): collective monograph, ed. by Askold Ivantchik and Valentina Mordvintseva, The Russian Academy of Sciences, Institute of World History: Moscow – Simferopol 2017

Vezi mai departe »

Romania circulatoria”: aspecte ale migrației românești din Italia, Spania și Franța

Comunicarea a fost prezentată la Simpozionul internaţional 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective, a XVII-a ediţie a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri, 26–28 septembrie 2018.

Vezi mai departe »

Oportunism și colaboraționism intelectual în timp de război. Pe urmele „expedițiilor academice” românești la Odesa în anii 1941-1944

Flavius-Viaceslav Solomon a publicat articolul Oportunism și colaboraționism intelectual în timp de război. Pe urmele „expedițiilor academice” românești la Odesa în anii 1941-1944 în „Archiva Moldaviae” (Iași), X, 2018, p. 341-362. Revistă indexată BDI (CEEOL), ISSN: 2067-3930.

Vezi mai departe »

’National Indifference,’ Mobilization of Ethnicity, and Alternative Identity Projects in Early 20th-Century Bessarabia

Andrei Cușco a susținut comunicarea’National Indifference,’ Mobilization of Ethnicity, and Alternative Identity Projects in Early 20th-Century Bessarabia în cadrul Conferinței Internaționale a Society for Romanian Studies (SRS) #Romania 100: Looking Forward Through the Past, Academia de Studii Economice (ASE), București, 25-30. 06. 2018.

Vezi mai departe »

”Scenariile alternative” ale identității basarabene la începutul secolului al XX-lea: mobilizare etnică, românitate incertă și construcție națională într-o provincie de frontieră

Andrei Cușco a publicat studiul ”Scenariile alternative” ale identității basarabene la începutul secolului al XX-lea: mobilizare etnică, românitate incertă și construcție națională într-o provincie de frontieră în: PLURAL. History, Culture, Society (Chișinău), Vol. 6, Nr. 1, 2018, pp. 43-62.

Vezi mai departe »

„Migrația Popoarelor“? Care migrație, ce popoare? Aspecte noi ale tranziției de la antichitate la Ev Mediu în spațiul dunărean

Alexander Rubel a prezentat comunicarea „Migrația Popoarelor“? Care migrație, ce popoare? Aspecte noi ale tranziției de la antichitate la Ev Mediu în spațiul dunărean la Workshop-ul Proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (MIRO), Iaşi, 4.05.2018.

Vezi mai departe »

Instrumente ale cercetării de teren: Chestionar şi Interviu sociolingvistic

La jumătatea lunii iulie 2018 au început cercetările de teren în Proiectul 2 „Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală” în cadrul proiectului „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinarã” (MIRO) – PN-III-Pl-1.2-PCCDI-2017-0116 I 48PCCDl. Instrumentele de lucru pentru componenta Dialectologie şi Sociolingvistică din P2, la această fază a cercetării, vor fi utilizate Chestionare sociolingvistice şi Interviuri (semi-structurate) sociolingvistice: pentru migranţi se vor

Vezi mai departe »

2018 Society for Romanian Studies Conference (ASE, Bucharest, June 25-28, 2018): Whatʼs in a sheep? State of art of a contested Romanian national symbol

As in the case of other eastern European nations, folklore had a significant role in the development of Romanian national consciousness starting in the middle of the 19th century, continuing to the 1918 unification, and further with the manipulation of peasant traditions to fit the communist cultural politics. Described as one of “the national myths”, the tragic plot from The Ballad of the Little Ewe (Miorița) came to define Romanian

Vezi mai departe »

Căi de înțelegere a unui patrimoniu cultural transnațional

Specialiștii care au studiat schimbările socio-culturale determinate de migrația intensivă în Europa au avansat ipoteze diverse în privința modurilor în care patrimoniul cultural european este afectat de acest fenomen. Scenariul cel mai intens sugerat a fost pierderea identității etno-culturale așa cum o cunoaștem și formarea unor noi tipuri de identități, unele hibride, fragmentate, ambigue (Touraine, 2000; Burawoy 2000). Totuși, cercetătorii care au observat configurarea unor colectivități sau spații culturale transnaționale

Vezi mai departe »

Migration and identity in the Romanian cultural milieu. Research design, methodology, and expectations

The MIRO project addresses a currently salient topic on a scholarly, political and social level: population movements and their connections with identity. The analysis is multidisciplinary, approached through different social and human sciences (history, linguistics, cultural anthropology, sociology, political philosophy, ethnography). The needed expertise in all these fields is provided by established academic institutions (four social and human sciences institutes of the Iasi Branch of the Romanian Academy and the

Vezi mai departe »

Istoriografia românească și străină dedicată emigrației sașilor. Perspectivă critică

Hannelore Baier Emigraţia germanilor din România în timpul perioadei comuniste a fost menţionată în istoriografie mai întâi în contextul emigraţiei evreilor (Dennis Deletant, Radu Ioanid), articole ştiinţifice dedicate exclusiv emigraţiei germanilor apărând începând cu anul 2009 (Florian Banu, Luminita Banu, Heinz Guenther Huesch, Hannelore Baier). În cadrul acestui ultim demers s-au adus primele dovezi pentru un proces, care inițial a constat în reunificarea familiilor despărţite în urma celui de-al doilea

Vezi mai departe »

Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. O perspectivă arheologică

Prezentare susținută de Ioan Marian Țiplic în cadrul Simpozionul Internaţional: Kulturerbe Siebenbürgische Kirchenburgenlandschaft / Bisericile fortificate în peisajul cultural din Transilvania, 4-6 mai 2018, Berlin Organizatori: Verband der Restauratoren“ (Asociația Restauratorilor din Germania), Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din România și Asociația „Kulturerbe Kirchenburgen e. V.“ (Asociația pentru Conservarea Patrimoniului Bisericilor Fortificate din Transilvania) Cercetarea arheologică a monumentelor ecleziastice a devenit inevitabilă mai ales pentru acele monumente a căror istorie

Vezi mai departe »

Migrația academică din România modernă. Categorii, direcții, modele

Comunicarea și-a propus să abordeze sintetic, dincolo de obligatoriile delimitări conceptuale, migrația academică  în cele două componente principale (și, totodată teme) ale sale: a. călătoriile de studii ale tinerilor proveniți din Vechiul Regat și b. migrația intelectualilor în interiorul și în afara țării. Considerând că cercetarea prosopografică, altminteri recomandată în acest gen de investigații, este imposibil de realizat în condițiile în care se află astăzi literatura de specialitate și instrumentele

Vezi mai departe »

Repere etno-culturale ale imigranţilor din România şi Republica Moldova

Articol publicat în Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități, Ioan Răducea (coordonator), Editura StudIs, Iași, 2015, p. 157-163. Identitatea românească şi limitele ei în spaţiul cuprins de râurile Prut şi Nistru a generat în ultimele decenii o bibliografie uriaşă, de la studii fundamentale, cum este cel al savantului Petru Caraman[1], până la volume întregi dedicate „dilemelor” acestui subiect[2]. Dacă adăugăm acestei pletore semantice deja existente şi tema migraţiei forţei de

Vezi mai departe »

O perspectivă socio-antropologică asupra imigraţiei românilor în Europa

Articol publicat în în Linguistics and Cultural Contacts in the Romanian Space. Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space, Proceedings. Edited by Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Roma, Editura Aracne, 2016, p. 457-466. Perioadele în care numărul românilor ce şi-au părăsit locurile natale au format adevărate valuri de migraţie încep încă de la finele secolului al XIX-lea, când continentul nord american reprezenta principala destinaţie[1]. Pe de altă

Vezi mai departe »

The Broken Mirror: Eastern-European Migrants’ Attempt at Recreating Home in Host Societies. An Ethnographic Perspective

Articol publicat în Enticing Cultures. Travel and Intercultural Communication in Europe, edited by Oana Cogeanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, p. 69-81. Abstract Labour migration has been intensively analysed over the past decades, mainly on a socio-economical level. Less focus on the cultural implications of long distance nationalism was nevertheless noticed, although the most recent legal initiatives stress the importance of the diverse European spiritual heritage. The

Vezi mai departe »

Impactul social al migrației sașilor din Transilvania

Transilvania reprezintă un spațiu istoric în care interferează diferite culturi, confesiuni, limbi, tradiții. Istoria etnicilor germani în România este parte integrantă a istoriei românilor. Parte a patrimoniului cultural european, ceea ce a fost și s-a păstrat din cultura și civilizația săsească în Transilvania este ceea ce legitimează identitatea săsească în prezent. Sașii, grupare etnică și confesională în Transilvania, au constituit după 1918, alături de șvabii bănățeni, germanii bucovineni și basarabeni

Vezi mai departe »

Ce este transnaţionalismul şi cum poate fi valorificat din perspectiva antropologiei culturale

Conceptul de trasnnaţionalism a devenit de referinţă în studiul migraţiei o dată cu lucrările Ninei Glick Schiller. În anul 1992, ea edita alături de alte două cercetătoare lucrarea Towards a transnational perspective on migration şi prelua termenul în cauză din limbajul specializat al corporaţiilor. Definit ca o serie de „procese prin care imigranţii construiesc câmpuri sociale ce unesc ţara lor de origine şi ţara gazdă” (Glick Schiller, Basch and Blanc-Szanton,

Vezi mai departe »

Workshop MIRO – Iași, 04.05.2018

PROGRAM 10­00-1030 – Deschiderea workshopului, prezentarea generală a proiectului și a stadiului de implementare (Acad. Victor Spinei, Dr. Flavius Solomon, Dr. Dan Gabriel Sîmbotin). 10­30-1100  – prezentarea proiectelor componente  (Dr. Flavius Solomon, responsabil Proiect component 1, Dr. Alexandru Cohal, responsabil Proiect component 2, Prof. Univ. Dr. Sorin Radu, responsabil Proiect component 3). 11­00-1200 – prezentarea activității partenerilor, a acordului de parteneriat, a managementului proiectului și a procedurilor privind implementarea (Conf.

Vezi mai departe »