Epistolar savant: Oreste Tafrali și Demosthene Russo

Această lucrare a fost publicată în volumul Florea Ioncioaia, Leonidas Rados (coordonatori), Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 237-338.