Prezentarea proiectului 3

Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural

Prezentare generală P3
  1. Investigarea modului în care emigrarea unor  minorități etnice din România a afectat identitatea lor națională și implicit integrarea lor în noile comunități
  2. Cercetarea relației dintre patrimoniul material și imaterial creat de către minorități și discursul identitar al (a) emigranților și descendenților acestora; (b) populației actuale din fostele așezări ale minorităților etnice;
  3. Analizarea impactului patrimoniului material și imaterial aparținând comunităților minoritare asupra politicilor culturale și turismului în regiunile istorice ale României. Proiectul are la bază exemplul sașilor din Transilvania, dar extinde analiza și la alte regiuni ale României, unde emigrarea unor grupuri minoritare (șvabii din Banat; rutenii/ucrainenii din Maramureș, turcii din Dobrogea) a creat situații comparabile.

Activități Proiect 3