Co-organizator al panelului Peisaj ecleziastic medieval în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. Interpretări, comparaţii, perspective

Congresul Național al Istoricilor Români, Iași 29-31 august 2018.