Cercetări arheologice la biserica în stil roman din Cincu

Comunicarea a fost susținută la conferința internațională
Interethnic Relation in Transylvania. Medieval Patrimony and the History of Central and South-Eastern Europe, Sibiu, October 18th-21st, 2018.