Sorin Radu

Responsabil proiect component 3 

Coordonează echipa P3, cercetarea de teren, cercetarea de arhivă (impactul migraţiei saşilor din localităţile de pe Valea Hârtibaciului asupra patrimoniului cultural).

Curriculum vitae

sorin.radu@ulbsibiu.ro

Scurtă prezentare personală

Afiliere instituțională: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul de Istorie și Patrimoniu; Domeniul de cercetare: Istorie; Ariile de interes: istoria României în secolele XIX-XX; sisteme electorale, cultură politică în Europa Centrală și de Sud-Est; istoria lumii rurale în România și Europa Centrală și de Sud-Est.