Ethnic minorities Romanian historical regions - migration and cultural heritage​

Prezentare generală P3
  1. Investigarea modului în care emigrarea unor  minorități etnice din România a afectat identitatea lor națională și implicit integrarea lor în noile comunități
  2. Cercetarea relației dintre patrimoniul material și imaterial creat de către minorități și discursul identitar al (a) emigranților și descendenților acestora; (b) populației actuale din fostele așezări ale minorităților etnice;
  3. Analizarea impactului patrimoniului material și imaterial aparținând comunităților minoritare asupra politicilor culturale și turismului în regiunile istorice ale României. Proiectul are la bază exemplul sașilor din Transilvania, dar extinde analiza și la alte regiuni ale României, unde emigrarea unor grupuri minoritare (șvabii din Banat; rutenii/ucrainenii din Maramureș, turcii din Dobrogea) a creat situații comparabile.

Project 3 activities

Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. O perspectivă arheologică

Prezentare susținută de Ioan Marian Țiplic în cadrul Simpozionul Internaţional: Kulturerbe Siebenbürgische Kirchenburgenlandschaft / Bisericile fortificate în peisajul cultural din Transilvania, 4-6 mai 2018, Berlin Organizatori: Verband der Restauratoren“ (Asociația Restauratorilor din Germania), Fundația Biserici Fortificate a Bisericii Evanghelice C.A. din

Impactul social al migrației sașilor din Transilvania

Transilvania reprezintă un spațiu istoric în care interferează diferite culturi, confesiuni, limbi, tradiții. Istoria etnicilor germani în România este parte integrantă a istoriei românilor. Parte a patrimoniului cultural european, ceea ce a fost și s-a păstrat din cultura și civilizația

Workshop MIRO – Iași, 04.05.2018

PROGRAM 10­00-1030 – Deschiderea workshopului, prezentarea generală a proiectului și a stadiului de implementare (Acad. Victor Spinei, Dr. Flavius Solomon, Dr. Dan Gabriel Sîmbotin). 10­30-1100  – prezentarea proiectelor componente  (Dr. Flavius Solomon, responsabil Proiect component 1, Dr. Alexandru Cohal, responsabil