Problematica străinului în contextul relaţiilor romano-barbare:  lumea dacică și sarmatică

Comunicarea a fost susținută la workshop-ul Proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară (MIRO), Iaşi, 4.05.2018.