Instrumente ale cercetării de teren: Chestionar şi Interviu sociolingvistic

La jumătatea lunii iulie 2018 au început cercetările de teren în Proiectul 2 „Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală” în cadrul proiectului „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinarã” (MIRO) – PN-III-Pl-1.2-PCCDI-2017-0116 I 48PCCDl.

Instrumentele de lucru pentru componenta Dialectologie şi Sociolingvistică din P2, la această fază a cercetării, vor fi utilizate Chestionare sociolingvistice şi Interviuri (semi-structurate) sociolingvistice:

Instrumentele sunt puse la dispoziţia publicului interesat, în format PDF.

Cu ajutorul acestora cercetătorii vor interacţiona cu migranţi din România, Franţa, Italia şi Spania şi cu remigranţi din Republica Moldova şi România.

Dr. Alexandru-Laurenţiu Cohal