Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară. Conferința națională cu participare internațională

Sibiu, 23-25 mai 2019

Circulara 1

Organizatori: Academia Română. Filiala Iași: Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Institutul de Arheologie, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”; Facultatea de Științe Socio-Umane / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Litere / Centrul Universitar Nord Baia Mare

în parteneriat cu

Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,Tübingen

Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg

Conferința își propune să dezbată cu privire la spatiul românesc o temă de maximă actualitate academică, politică și socială: mișcările de populație și conexiunile acestora cu patrimoniul și identitatea. Analiza este una multidisciplinară, din perspectiva mai multor științe socio-umane (istorie, lingvistică, filosofie, antropologie culturală, sociologie, științe politice, etnografie).

Panel 1: Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc

Panelul își propune analizarea istoriei și a actualității migrațiilor în spațiul cultural românesc pe trei paliere distincte: 1. Reconstituirea într-o abordare integratoare, de sinteză, a istoriei mișcărilor de populație pe teritoriul actual al României, în Basarabia istorică și în nordul Bucovinei; 2. Identificarea și analizarea relației dintre prezentarea/interpretarea fenomenului migrațiilor de istorici și discursul intelectual și oficial din secolul XX și începutul secolului XXI; 3. Stabilirea rolului mișcărilor de populație în asimilarea și transferul de noi modele identitare.

Persoană de contact: Dr. Flavius Solomon (flavius.solomon@yahoo.de)

Panel 2: Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală

Panelul va investiga repertoriile lingvistice și etnoculturale ale migranţilor românofoni din Italia, Spania şi Franţa. Vor fi analizate strategiile cu care românofonii îşi deschid spaţii identitare în culturi noi prin raportarea la datele și valorile fondatoare ale culturii de origine. Totodată, vor fi studiate din punct de vedere etnolingvistic mai multe categorii de migranți: migranţii de lungă durată, cu tendinţă de stabilire definitivă în țara de destinaţie, reprezentanţii migraţiei circulare, apoi cei care se întorc pentru lungi perioade în țara de origine, în fine, cei care renunţă la proiectul migrator (remigranţii). Temele de discuție vor fi: 1. Raportul dintre limbile din repertoriul lingvistic al migranţilor (şi a ex-migranţilor): atitudini vs. comportament lingvistic; 2. Rolul elementelor de folclor şi de patrimoniu cultural românesc în grupurile migrante: tradiţie şi inovaţie în comunităţile românofone care cunosc sau au cunoscut migraţia; efectele migraţiei asupra graiurilor locale şi a limbii române: fenomene de interferenţă lingvistică.

Persoană de contact: Dr. Alexandru Laurențiu Cohal (alexandru.cohal@unipv.it)

Panel 3: Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural

Pe baza condiţiilor politice, economice şi sociale în România postbelică, panelul analizează cauzele şi efectele migraţiilor minorităţilor germane atât pentru populaţia românească, cît şi pentru populaţia germană. În acest context transformările în comunitățile părăsite, precum și impactul acestui fenomen asupra patrimoniului german tangibil și intangibil stau in centrul atenţiei. Temele propuse sunt: (1) investigarea cauzelor şi modului în care emigrația sașilor şi şvabilor începută în anii ‘60 și devenită fenomen de masă în anii 1990 a afectat, pe de o parte dezvoltarea comunităţilor părăsite şi pe de alta parte identitatea lor națională și implicit integrarea lor în noile comunități; (2) cercetarea relației dintre patrimoniul material (tangibil) și imaterial (intangibil) creat de către sași și şvabi discursul identitar al (a) emigranților și descendenților acestora din Germania; (b) populației actuale din fostele așezări germane; (3) analizarea impactului patrimoniului material și imaterial aparținând comunităților săsești şi svăbeşti asupra politicilor culturale și turismului din Transilvania, Banat şi Sătmar.

Persoane de contact: Prof. Sorin Radu (sorin.radu@ulbsibiu.ro); Dr. Mathias Beer (Mathias.Beer@idgl.bwl.de); dr. Florian Kührer-Wielach (Kuehrer@ikgs.de) Dr. Ulrich Andreas Wien (wien@uni-landau.de)

Fiecare panel va cuprinde 15-20 de participanți, iar limbile de prezentare vor fi română și engleză la panelurile 1 și 2, respectiv română, germană şi engleză pentru panelul 3.

Vă rugăm să ne trimiteți propunerile Dvs. până în 31 ianuarie 2019 (titlul și un rezumat de maximum 300 de cuvinte) pe adresa persoanelor de contact la fiecare panel.

Organizatorii își propun să acopere cheltuielile de transport, cazare și masa pentru cât mai mulți participanți, prioritate având cercetătorii tineri.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi publicate într-un volum la o editură de prestigiu din România.

Așteptăm cu interes contribuțiile Dvs. și vă stăm la dispoziție pentru informații și lămuriri suplimentare.

[ultima actualizare 15.01.2019]