RAPORT ȘTIINȚIFIC, 2019

În cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 în anul 2019 au fost angajați 19 cercetători, dintre care opt reprezintă proiectul component nr. 1 („Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc”), șase proiectul component nr. 2 („Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală”) și cinci proiectul component nr. 3 („Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural”). Patru dintre membrii proiectului sunt cercetători nou angajați. Din punct de vedere instituțional, proiectul reunește cercetători de la patru institute ale Filialei Iași a Academiei Române (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”; Institutul de Arheologie; Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” și Institutul de Filologie Română „A. Philippide”), Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga din Sibiu” și Facultatea de Litere a Centrului Universitar de Nord Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

În conformitate cu obiectivele specifice anului 2019 și cu specificul fiecărui proiect component, cercetările s-au desfășurat în arhive, biblioteci, muzee și pe teren. În completarea activității de cercetare curente, ce se realizează în localitatea de domiciliu, membrii proiectului au efectuat deplasări de documentare și muncă pe teren în străinătate: Austria, Germania, Italia, Franța, Portugalia și Republica Moldova, cât și în țară: Bacău, Baia Mare, Botoșani, București, Galați, Onești, Păltiniș (Jud. Botoșani), Sibiu, Suceava, Tecuci, Vaslui, Vidra (Jud. Vrancea). În urma deplasărilor au rezultat registre bibliografice, documentare, identificarea de materiale arheologice și anchete de teren care stau la baza comunicărilor prezentate la reuniuni științifice și articolelor publicate în reviste de specialitate indexate BDI, a capitolelor de cărți sau studiilor publicate în culegeri tematice.

Activitatea pentru anul 2019 s-a desfășurat în conformitate cu planificare etapei a două îndeplinind și, în anumite direcții, depășind obiectivele propuse. Analizate în ansamblu, în cadrul proiectului complex, rezultatele pentru anul 2019 pot fi sintetizate astfel:

 1. Mentenanța și upgradarea  site-ului www.miro.acadiasi.ro;
 2. Efectuarea a 23 deplasări de documentare în țară și străinătate;
 3. Prezentarea a 52 comunicări la conferințe naționale și internaționale;
 4. Publicarea a 28 de articole științifice/capitole de cărți în reviste indexate BDI și volume colective;
 5. Organizarea a două manifestări științifice internaționale de impact:

23–25 mai 2019, Sibiu,  Conferința internațională: Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität din München şi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. din Heidelberg;

26–28 septembrie 2019, Iași, Simpozionul internaţional Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia „Wilhelm von Humboldt” din Berlin, cu centrul Cultural German din Iaşi și Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg.

 • Publicarea a două volume

Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3142-0.  

Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european (coordonator Victor Spinei) vol. II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural (editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3143-7.

 • Organizarea a patru workshop-uri cu scopul planificării și analizei activității în anul 2019.

În completare sunt prezentate rapoartele științifice pentru fiecare proiect component și membru cercetător în parte.

PROIECT COMPONENT NR. 1.

Titlul proiectului complex: „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”
Codul proiectului complex: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116
Director de proiect complexAcad. Victor Spinei
Titlul proiectului component 1„Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc”
Responsabil de proiect component 1Dr. Flavius-Viaceslav Solomon

Din proiectul component P1 fac parte opt cercetători, dintre care doi cercetători angajați recent. Activitățile în cadrul proiectului s-au desfășurat în conformitate cu obiectivele și planul de activități asumate prin cererea și contractul de finanțare. Proiectul s-a axat pe următoarele direcții de cercetare: migrații în nord-vestul Mării Negre în antichitate; migrație și identitate în evul mediu românesc; migrațiile formative în secolul XIX; imigrațiile politice în / spre Regatul României și geneza doctrinelor politice în a doua jumătate a secolului XIX – prima jumătate a secolului XX; minorități etnice și migrații în România în perioada interbelică; transferuri de populație și migrație economică în România comunistă. În această fază a proiectului, o atenție specială a fost acordată documentării în arhive și biblioteci românești și străine, dar și diseminării activităților asumate în cadrul proiectului, prin organizarea unor manifestări științifice (conferințe internaționale) și editarea unui volum.

Rezultatele sintetice ale activităților pe parcursul anului 2019 în cadrul P1 sunt următoarele:

 1. Participarea la completarea și dezvoltarea site-ului de proiect: www.miro.acadiasi.ro;
 2. Efectuarea a 6 deplasări de documentare în țară (București, Sibiu, Vaslui) și străinătate (Austria, Germania)
 3. Prezentarea a 28 de comunicări la conferințe naționale și internaționale;
 4. Publicarea / acceptarea spre publicare a 14 articole științifice/capitole de cărți în reviste naționale și internaționale indexate BDI și volume colective;
 5. Organizarea a două conferințe internaționale
 6. Editarea unui volum colectiv.

Rapoartele individuale detaliază informațiile prezentate în sinteză anterior:

VICTOR SPINEI – director de proiect complex

Pentru etapa 2019, mi-am asumat obiective atât pe palierul de management al proiectului complex, cât și la nivelul de cercetare individuală.

 1. Managementul proiectului component nr. 1:
 2. Am coordonat toate activitățile de cercetare și de management ale proiectului complex.
 3. Am urmărit respectarea de către membrii din echipa de cercetare a programului de lucru și a obiectivelor individuale asumate.
 4. Am coordonat organizarea a două conferințe internaționale în cadrul proiectului: Conferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară / Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 23-25 mai 2019) și Humboldt – Kolleg. Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, în colaborare cu Humboldt-Club Iași; Deutsches Kulturzentrum Iași; Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg (Iași, 26-28 septembrie 2019).
 5. Am coordonat volumele: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3142-0, 428 p.;  Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european (coordonator Victor Spinei) vol. II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural (editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3143-7.
 1. Cercetări individuale

În conformitate cu cererea de finanțare și planul de realizare a proiectului, am desfășurat cercetări în biblioteci și muzee din țară și străinătate. Subiectele de cercetare au vizat dinamica migrațiilor în antichitate și evul mediu. Am încercat să stabilesc paralelisme pe plan sincronic și diacronic și, totodată, să urmăresc natura contactelor dintre comunitățile locale și alogene, examinând cu prioritate cele de ordin economic, confesional și cultural.

 1. Deplasări pentru documentare
 1. Deplasare de documentare la muzee și biblioteci din Belgrad (Serbia), Zagreb (Croația) și Ljubliana (Slovenia), 13-22 decembrie 2019. Se vor urmări anumite probleme legate de fenomenul migrațiilor din sud-estul Europei.
 • Participări la conferințe (diseminare)
 • The Golden Horde and the Romanians in the 13th and 14th Century – prezentare la simpozionul internațional Humboldt – Kolleg. Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 • Populațiile turanice în spațiul nord-pontic în secolele X-XIII – prezentare la Conferința internaționalăMigrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.
 • The Late Migrations in Eurasia – prezentare la o masă rotundă organizată la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Turkmenistanului de la Ashgabat, 8 mai 2019.

c. Publicații

Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

 1. Marile migrații nomade în Europa de Est, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Editura Academiei Române, 2019.

Volume (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116).

 • Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3142-0.

FLAVIUS SOLOMON – membru cercetător, responsabil proiect component nr. 1

Pentru etapa 2019, mi-am asumat obiective atât pe palierul de management al proiectului component nr. 1, cât și la nivelul de cercetare individuală.

 1. Managementul proiectului component nr. 1:
 2. Am coordonat activitățile de cercetare ale membrilor în proiectul component nr. 1;
 3. Am stabilit prioritățile privind deplasările interne și externe;
 4. Am coordonat achizițiile din cadrul proiectului;
 5. Am urmărit respectarea programului de lucru de către membrii echipei de cercetare.
 6. Am asigurat comunicarea permanentă între directorul de consorțiu și membrii proiectului component nr. 1.
 7. Am coordonat organizarea a două conferințe internaționale în cadrul proiectului: Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 23-25 mai 2019) și Humboldt – Kolleg. Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, în colaborare cu Humboldt-Club Iași; Deutsches Kulturzentrum Iași; Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg (Iași, 26-28 septembrie 2019).
 1. Cercetări individuale

În conformitate cu cererea de finanțare și planul de realizare a proiectului, am desfășurat cercetări legate de următoarele subiecte: 1) emigrația politică străină în România la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea; 2) demografie istorică în Basarabia / Republica Moldova în secolele XIX – XX. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: 1) patru comunicări prezentate la conferințe științifice internaționale; 2) un studiu publicat la o editură acreditată B CNCS și 3) un volum de studii publicat la o editură acreditată B CNCS.

 1. Deplasări pentru documentare
 2. 1-8 decembrie 2019, Sigmaringen, Germania. Cercetări la Arhiva de Stat din Sigmaringen.
 3.  Participări la conferințe (diseminare)
 4. Tentația integrării. Emigrația rusă și studiile de medicină în România în anii 1870-1880, prezentare la conferința Învățământul public în România și zonele limitrofe, secolele XIX-XX: Modernizare, mobilizare politică și construcție națională, ULIM & Centrul de Sociologie și Psihologie Socială, ICJPS, Chișinău, 3-4 mai 2019.
 5. „Proletariatul nu are patrie”. Emigrația politică europeană și socialiștii români la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX (Cazul Cristian Racovski), prezentare la simpozionul internațional Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 23-25 mai 2019.
 6. Populații în mișcare. Repere pentru o istorie a migrațiilor în Basarabia / Republica Moldova, prezentare la Conferința anuală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, 5-8 iunie 2019.
 7. Auf der Suche nach einer neuen Heimat. Russische politische Emigranten und die rumänische Linke Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, prezentare la simpozionul internațional Humboldt – Kolleg. Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.

c. Publicații

Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

În căutarea unui certificat. Cristian Racovski și expulzarea sa din România în 1907, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019.

Volume (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116).

Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3142-0.

 •  Obiective pentru 2020
 • Managementul proiectului.
 • Publicarea a două studii şi redactarea unui capitol pentru un volum tematic din cadrul proiectului;
 • Prezentarea a trei comunicări la conferințe ştiinţifice (două în România și una în străinătate);
 • Participarea la un simpozion (conferința de bilanț) din cadrul proiectului;
 • Două deplasări externe în scop de documentare și diseminare.

 ANDREI CUȘCO – membru cercetător

Pe parcursul anului 2019, activitatea mea de cercetare s-a axat pe tematica legată de procesele migraționiste în regiunile de frontieră dintre Basarabia și Bucovina, emigrația evreiască din Basarabia și rolul Basarabiei în migrația intelectuală / transferurile culturale dintre România și Imperiul Rus. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: 1) o deplasare internațională; 2) două articole / capitole de carte în curs de publicare; 3) o conferință (prelegere) publică și patru comunicări prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale.

 1. Cercetări individuale
 2.  Deplasări
 3. 4 februarie-30 aprilie 2019: deplasare de documentare la Institutul de Istorie Est-Europeană din cadrul Universității din Viena, pentru cercetarea unor fonduri din cadrul Arhivelor de Stat ale Republicii Austria (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) și Arhivele Politice ale Ministerului imperial al Afacerilor Externe (au fost consultate aprox. 50 de dosare de arhivă).
 4. Participări la conferințe (diseminare)
 5. Total War, Ethnic Mobilization, and Population Politics in the Russian-Romanian Borderlands: The Cases of Bessarabia and Bukovina (1914-1920) – conferință publică prezentată la Institutul de Istorie Contemporană al Academiei Austriece de Științe / Grupul de Cercetare a Istoriei Balcanilor, 27 martie 2019.
 6. Mediile universitare ruse, mobilizarea etnică și mișcările naționale la periferie: cazul Basarabiei (1898–1914) – prezentare laColocviul internațional Învățământul public în România și în zonele limitrofe în secolele 19-20: Modernizare, mobilizare politică și construcție națională, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 3-4 mai 2019.
 7. Noua Suliță/ Nowosielitza – Triplex Confinium. Experiențe transfrontaliere la periferiile imperiale (1880-1914) (împreună cu Ph. Blasen) – prezentare la Conferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 23-25 mai 2019.
 8. Chestiunea evreiască” în sursele diplomatice rusești și austro-ungare de la începutul secolului al XX-lea – prezentare la Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, Ed. I, 5-8 iunie 2019.
 9. Zamfir Arbore (1848-1933) and Constantin Stere (1865-1936) Between Anarchism, Populism, and Nationalism: Two Cases of Russian Political Emigres to Romania in the Late 19th and Early 20th Century – prezentare la Conferința Internațională Humboldt-Kolleg. Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts / Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 10. Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)
 11. Noua-Suliță – Triplex Confinium. Experiențe transfrontaliere la periferiile imperiale (1880-1914), în colaborare cu Philippe H. Blasen, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator V. Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Ed. Academiei Române, 2019.
 1. Obiective pentru 2020

1) Continuarea și aprofundarea cercetărilor legate de tematica abordată în cadrul proiectului;

2) Publicarea unui studiu într-o revistă de specialitate şi redactarea unui capitol pentru un volum tematic publicat în cadrul proiectului;

3) Prezentarea a două comunicări la conferințe ştiinţifice (una în România și una în străinătate);

4) Participarea la un simpozion (conferința de bilanț) din cadrul proiectului.

PHILIPPE HENRI BLASEN – membru cercetător

 1. Cercetări individuale

Pe parcursul anului 2019, mi-am axat cercetările pe subiecte legate de minorități și migrații în secolele XIX-XX. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: o deplasare națională și o deplasare internațională, patru articole, patru comunicări prezentate la conferințe naționale și internaționale.

 1. Deplasări
 2. 19-23 mai 2019, deplasare de documentare la Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București, unde am consultat fondul Ministerului Economiei Naționale, adunând informații despre măsurile economice privitoare la minorități;
 3. 29 septembrie-21 octombrie 2019, deplasare de documentare la Österreichisches Staatsarchiv din Viena (Austria), unde am consultat documente diplomatice privind războiul de independență și trasarea graniței dintre România și Bulgaria în anii 1877-1884.
 4. Participări la conferințe (diseminare)
 5. Școlile germane din Basarabia de sud în timpul dictaturii regale (1938–1940) – prezentare la colocviul internațional „Învățământul public în România și în zonele limitrofe în secolele 19-20: Modernizare, mobilizare politică și construcție națională”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Chișinău, 3-4 mai 2019.
 6. Noua Suliță / Nowosielitza – Triplex Confinium. Experiențe transfrontaliere la periferiile imperiale (1880-1914) (împreună cu A. Cușco) – prezentare la cConferința internațională „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.
 7. Învățământul în limba polonă în timpul dictaturii regale (1938-1940) – prezentare la Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, 5-8 iunie 2019.
 8. The Interventions of the Roman Catholic Bishopric of Iași regarding the Jews (1941-1944) – prezentare la conferința internațională Humboldt-Kolleg „Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 9. Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

1) De la nomination du cabinet Goga au coup dʼÉtat du roi Carol II (28 décembre 1937-10 février 1938), în: Studia Universitatis Babeș-Bolyai – Historia, 63/2, 2018, 111-157.

2) Lʼémancipation graduelle des Juifs de Roumanie et la révision de la citoyenneté roumaine sous le gouvernement Goga. Aspects juridiques (1878-1938) et historiques (1937-1938), în: Revista de Istorie a Evreilor din România, 19/3, 2018, 253-290.

3) Manipulation de la presse sous le gouvernement Goga et la dictature royale (1937-1940): suspensions de publications non agréées et créations de journaux officieux, în: Archiva Moldaviae, XI, 2019 (sub tipar).

4) Noua-Suliță – Triplex Confinium. Experiențe transfrontaliere la periferiile imperiale (1869–1914)  (împreună cu Andrei Cușco), în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale, București, Ed. Academiei Române, 2019 pp. 163-195.

 1. Obiective pentru 2020

1) Publicarea unui studiu şi redactarea unui capitol pentru un volum tematic din cadrul proiectului;

2) Prezentarea a două comunicări la conferințe ştiinţifice (una în România și una în străinătate);

3) Participarea la un simpozion (conferința de bilanț) din cadrul proiectului;

4) Continuarea cercetărilor privitoare la crearea unor colonii în perioada interbelică în județul Cernăuți din cadrul Bucovinei, precum și la subiectul minorităților și migrațiilor în secolele XIX-XX.

VICTOR COJOCARU – membru cercetător

 1. Activități organizatorice în cadrul proiectului component nr. 1:

În cadrul conferinţei Humboldt „Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts” (Iaşi, 26-28 septembrie 2019) am coordonat organizarea panelului tematic Migrations and Identity in Eurasia from the Ancient Times to the Middle Ages (15 comunicări, dintre care 9 din străinătate).

 1. Cercetări individuale

Pe parcursul anului 2019, am continuat cele două direcţii principale de cercetare, care contribuie la fundamentarea istorică a dezbaterii actuale privind includerea și/ sau excluderea imigranţilor: 1) străinii atestaţi în decretele de ateleia, proxenia şi politeia, care oferă informații importante despre relațiile economice, sociale, politice și religioase ale apoikiilor pontice cu numeroase poleis și regiuni din arealul egeean şi mediteranean, ca şi exemple/modele de convieţuire şi interferenţă culturală între lumea urbană de pe litoral şi cea „barbară” din hinterland timp de un mileniu; 2) problema determinării identităţii etnice şi culturale prin raportare la aspecte ale culturii materiale din ţinuturile de la nordul Mării Negre de la colonizarea greacă şi până către începutul Marilor Migraţii. Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: 1) prezentarea a două comunicări la conferințe naționale și internaționale; 2) publicarea unui studiu într-un volum colectiv apărut în străinătate; 3) acceptarea pentru tipar a altor două studii (unul va fi publicat într-un volum colectiv, iar celălalt – într-o revistă indexată BDI).

 1. Participări la conferințe (diseminare)
 2. De la colonizarea greacă la „sarmatizare”: interpretări istoriografice privind asimilarea și transferul de noi modele identitare în regiunea nord-vest pontică (în colaborare cu L. Grumeza)prezentare laConferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.
 3. Development of Identities in the Black Sea Poleis: The Evidence Provided by Honorific Decrees – prezentare la conferința internațională (Humboldt-Kolleg) Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts / Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 4. Articole  publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)
 5. Some Remarks on proxenia in the Black Sea Area, in: The Black Sea Region in Antiquity and Early Middle Ages. Papers Presented to V.P. Kopylov on the Occasion of his 70th Birthday, ed. by A.N. Kovalenko, Rostov-on-Don, 2018 (apărut 2019), pp. 371-381.
 6. De la colonizarea greacă la „protectoratul scitic”: interpretări istoriografice privind asimilarea și transferul de noi modele identitare în regiunea nord-vest pontică, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator V. Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Ed. Academiei Române, 2019, pp. 21-37.
 7. Die auswärtigen Beziehungen pontischer Staaten auf Grundlage der Proxenieurkunde, în: Pontica (Constanţa), Nr. 52, 10 p. în manuscris (sub tipar).
 1. Obiective pentru 2020

În 2020, voi continua activitatea de cercetare al proiectului, conform următoarelor obiective:

 1. Activități organizatorice în cadrul proiectului;
 2. Publicarea unui capitol într-un volum tematic din cadrul proiectului;
 3. Prezentarea unei comunicări la o conferință ştiinţifică.

LAVINIA GRUMEZA – membru cercetător

 1. Activități organizatorice în cadrul proiectului component nr. 1:
 1. Cercetări individuale

Pe parcursul anului 2019, am continuat cele două direcţii principale de cercetare: 1) analiza procesului complex de asimilare şi rezistenţă la asimilare în Barbaricum (Bazinul Carpatic, zona est-carpatică și nord-vestul Mării Negre) – un areal de confluenţă a civilizaţiei romane cu lumea dacică şi cu cea a nomazilor sarmați; 2) migrație și identitate în Bazinul Carpatic în perioada antichității târzii – epoca migrațiilor (cu accent pe populațiile hune și gepide). Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin: 1) prezentarea a patru comunicări (la conferințe naționale și internaționale); 2) publicarea unui studiu într-o revistă indexată ISI, apărută în străinătate și 3) publicarea unui studiu într-un volum colectiv.

 1. Deplasări
 2. În perioada 5-13 decembrie 2019, m-am deplasat la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, unde am susținut o prezentare la o conferință națională și m-am documentat în depozitele muzeului, care conține o colecție importantă de piese atribuite populațiilor sarmatice și dacice.
 3. Participări la conferințe (diseminare)
 4. Morminte princiare ale epocii migrațiilor descoperite recent la Sânpaul (jud. Cluj) (în colaborare cu G. Cupcea) – prezentare la sesiunea națională de comunicări științifice a Muzeului Vasile Pârvan din Bârlad, ed. XV, 10-11 mai 2019.
 5. De la colonizarea greacă la „sarmatizare”: interpretări istoriografice privind asimilarea și transferul de noi modele identitare în regiunea nord-vest pontică (în colaborare cu V. Cojocaru)prezentare la conferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.
 6. Settlers and Nomads West and East of the Carpathians: Sarmatian Identity and Migration in the 1st-4th c. AD. – prezentare la conferința internațională (Humboldt-Kolleg) Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts / Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 7. Necropola sarmatică de la Mitoc – Malu Galben (jud. Botoșani): 60 de ani mai târziu prezentare laconferința națională Autohtoni și migratori în spațiul Est-Carpatic în mileniile I a. Chr. – I p. Chr., Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”,  Vaslui, 5-6 decembrie 2019.
 8. Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)
 9. Teorii ale migrațiilor și identităților etnice în cercetarea arheologică contemporană (cu accent asupra conceptului de „sarmatizare”), în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator V. Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Ed. Academiei Române, 2019, pp. 55-71.
 10. Migration Period Graves Recently Discovered in Sânpaul (Cluj County/ RO), în: Archäologische Korrespondenzblatt 50/3, 2020 (sub tipar, acceptat în data de 2.10.2019; în colaborare cu G. Cupcea).
 1. Obiective pentru 2020
 2. Activități organizatorice în cadrul proiectului;
 3. Publicarea unui capitol într-un volum tematic din cadrul proiectului;
 4. Prezentarea unei comunicări la o conferință ştiinţifică.

LEONIDAS RADOS – membru cercetător

 1. Cercetări individuale

Conform planului de realizare a proiectului, în anul 2019 mi-am propus să continui cercetările în arhive și biblioteci, pentru a contura o imagine cât mai completă a fenomenului migrației academice și a formării specialiștilor români în străinătate în a doua jumătate a secolului XIX. Am planificat să redactez două studii și să particip la conferințele organizate în cadrul proiectului. Am reușit să particip la trei conferințe, să redactez cele două studii și să-l încep pe al treilea.

a. Participări la conferințe (diseminare)

1)Bursieri români la Universitatea din Torino în anii 1860. Apropiere neolatină sau oportunitate academică? prezentare laconferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.

2) Despre călătorii de studii și impostură academică. Cazul V.A. Urechia prezentare laConferința Anuală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, Ediția I, 5-8 iunie 2019.

3) Romanian Students at the University of Madrid in the Second Half of the 19th Century: The Case of Andrei Vizanti– prezentare la conferința internațională (Humboldt-Kolleg) Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts / Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.

b. Articole (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

 1. Bursieri români la Universitatea din Torino în anii 1860. Apropiere neolatină sau oportunitate academică?, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, pp. 105-134.

c. Volume editate(cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019,  ISBN 978-973-27-3142-0.

 • Obiective pentru 2020

În 2020, voi continua activitatea de cercetare în cadrul proiectului, conform următoarelor obiective:

 1. Publicarea unui capitol într-un volum tematic din cadrul proiectului;
 2. Prezentarea unei comunicări la o conferință ştiinţifică.

DORIN DOBRINCU – membru cercetător

 1. Cercetări individuale

În anul 2019, am continuat cercetarea individuală în biblioteci și arhive. În mod particular, m-am axat pe investigațiile în Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Iași, fondul CARS [Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Secetoase], care s-a dovedit deosebit de bogat în informații privind tema individuală de cercetare asumată în cadrul proiectului. În vederea diseminării rezultatelor, am participat la trei conferințe naționale și internaționale și am publicat un studiu într-un volum editat în cadrul proiectului.

 1. Participări la conferințe (diseminare)

1) Fuga de foamete. Migrații sezoniere din Moldova în vestul și sudul României, 1946-1947 – prezentare laconferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare/Migration und Identität im Rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre Zugänge, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.

2) Foametea din 1946-1947 și copiii Moldovei. Soluții familiale și instituționale pentru depășirea unei calamități prezentare laConferința Anuală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, Ediția I, 5-8 iunie 2019.

3) Drought, Famine, and Population Movements in Modern and Contemporary Romania – prezentare la conferința internațională (Humboldt-Kolleg) Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts / Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.

b. Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)

1) Fuga de foamete. Migrații temporare din Moldova în vestul și sudul României, 1946-1947, în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019 pp. 251-274.

Obiective pentru 2020

În 2020, voi continua activitatea de cercetare în cadrul proiectului, conform următoarelor obiective:

 1. Publicarea unui capitol într-un volum tematic din cadrul proiectului;
 2. Prezentarea unei comunicări la o conferință științifică.

PROIECT COMPONENT NR. 2

Titlul proiectului complex: „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”
Codul proiectului complex: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116
Director de proiect complexAcad. Victor Spinei
Titlul proiectului component 2„Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală”
Responsabil proiect component 2Dr. Alexandru-Laurențiu Cohal

Echipa P2, formată din opt cercetători, din care șase salariați în acest an bugetar al proiectului MIRO, a îndeplinit cu succes obligațiile asumate. Pentru atingerea scopurilor P2 au fost preconizate: interviuri în cadrul anchetelor de teren, pe baza instrumentelor comune de lucru, din care să rezulte chestionare completate și înregistrări audio cu migranți și ex-migranți, comunicări științifice la manifestări de profil, naționale și internaționale, articole pe baza cercetărilor din P2, activități de documentare și de actualizare a cunoștințelor din domeniile de interes din P2, expunerea în website-ul proiectului complex MIRO a activităților și a rezultatelor din P2 [www.miro.acadiasi.ro], o versiune inițială a suportului didactic destinat studierii limbii și civilizației române al cărui destinatar este diaspora românească din Occident.

            Sintetizând, în 2019 au fost realizate în cadrul P2 următoarele:

 1. Mantenanța site-ului www.miro.acadiasi.ro;
 2. Intervievarea a 99 de migranți și remigranți, în cadrul celei de a doua etape de anchete de teren;
 3. Efectuarea a 14 deplasări în Republica Moldova, Italia, Franța, Germania, la care se adaugă anchetele interne, în România, pentru remigranți; o deplasare în Portugalia pentru un stagiu de cercetare, două la București şi una la Timişoara pentru documentare;
 4. Prezentarea a 23 comunicări științifice la manifestări de prestigiu, din România și din Europa;
 5. Publicarea a 11 articole științifice, altele în pregătire ( sub tipar în decembrie a.c.).

Pentru toate aceste realizări există documentația necesară dovedirii îndeplinirii lor, ca obiective din P2. Alte activități realizate în cadrul P2 sunt:

 • Documentarea în biblioteci, pentru actualizarea informației / cunoștințelor din varii domenii de activitate / științifice;
 • Realizarea unui suport didactic în formulă experimentală (Vademecum), destinat didacticii predării limbii române ca limbă străină, în cadrul unui curs de limbă și civilizație destinat copiilor migranților din școlile din Occident.

Întrucât activitățile din anul 2019 au fost completate, respectiv deoarece obiectivele primilor doi ani de proiect au fost atinse, rezultă că nu se impune nici refacerea graficului Gantt, nici nu este necesară modificarea etapizării prevăzute la momentul contractării.

DR. ALEXANDRU-LAURENȚIU COHAL, membru cercetător, responsabil proiect component nr. 2

1. Obiective de cercetare pentru anul 2019

a. Documentare în vederea aprofundării bibliografiei științifice de specialitate (sociolingvistica migraţiei);

b. Desfășurarea unor anchete de teren în ţara de origine ale migraţiei (România);

c. Desfășurarea unor anchete de teren în ţara de destinaţie ale migraţiei (Italia);

d. Participare ala reuniuni științifice naționale sauinternaționale pentru diseminarea rezultatelor parţiale ale cercetărilor de teren;

e. Publicarea, pe durata de desfăşurare a proiectului, a cel puţin unui studiu în reviste prestigioase din domeniu (ISI, ERIH Int. 1 şi Int 2., BDI recunoscute în domeniul filologie, CNCS A şi B) sau în volume colective apărute la edituri din statele UE sau OCDE, respectiv în ţară la edituri recunoscute de CNCS.

f. Documentarea în vederea realizării suportului didactic [Vademecum] destinat copiiilor migranților, în țările de destinație a migrației și coordonarea publicării Vademecum-ului;

g. Coordonarea activităților din proiectul component nr. 2 intitulat „Componenta etnolingvistică a identității în contextul migrației: comunitățile românofone din Europa Occidentală”;

h. Coordonarea actualizării informațiilor privind derularea proiectului component 2, inclusiv prin site-ul www.miro.acadiasi.ro;

i. Coordonarea activităților din proiectul component nr. 2 cu activitatea celorlalte proiecte componente în cadrul proiectului complex.

2. Raportare pentru anul 2019

a., f.  Au fost consultate bibliotecile din universitățile: Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Milano, în vederea actualizării bibliografiei specifice ariei disciplinei sociolingvistica migrației. A fost consultată Biblioteca Universității “Al. I. Cuza” din Iași, în vederea consolidării cunoștințelor ariei disciplinei metodica predării limbii române ca limbă străină.

În perioada 13.06.2019-16.06.2019 am efectuat o deplasare la Universitatea de Vest din Timişoara unde am participat la lucrările unui Colocviu internațional în vederea documentării, care a avut ca scop realizarea suportului didactic, livrabilă a proiectului. În perioada 29.10.2019-31.10.2019 am efectuat o deplasare la Biblioteca Academiei Române de la București unde am consultat cărţi din domeniul cercetării; totodată, în vederea documentării, am participat la o Conferință internațională ce a avut ca subiect migraţia românească şi cadrul juridic european în care aceasta se desfăşoară.

b., c. Anchetele de teren au constat în realizarea de interviuri cu migranţi români stabiliți Lațio și Lombardia, respectiv localitățile Roma, Soriano nel Cimino, Pavia, Milano (proveniți cele opt județe ale Moldovei și din Alba Iulia, respectiv Pavia) și din interviuri cu ex-migranți proveniți din Italia, restabiliți în cele 8 județe ale Moldovei. Subiecţii intervievaţi provin din ambele categorii de gen (bărbaţi şi femei), diverse niveluri de instrucţie (cu studii superioare şi cu studii liceale sau şcoli profesionale), au vârste cuprinse între 25 de ani și 60 de ani și aparțin mai multor sectoare profesionale (îngrijitoare la domiciliu, infirmiere, profesori, zidari, oameni de afaceri etc.). Rezultatele cercetării au fost următoarele: 15 subiecţi intervievaţi, circa 17 ore de înregistrări audio, 15 chestionare sociolingvistice completate.

d. Alexandru-Laurențiu Cohal, Elemente de inovație în metoda cercetării sociolingvistice actuale, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität din München şi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. din Heidelberg, 23–25 mai 2019.

Alexandru-Laurențiu Cohal, Language vs. Nation: Recent Romanian Migration in Europe, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia „Wilhelm von Humboldt” din Berlin şi cu centrul Cultural German din Iaşi, 26–28 septembrie 2019.

Alexandru-Laurențiu Cohal, Gli approcci di ricerca sociale applicati allo studio delle identità linguistiche tra scienze sociali e sociolinguistica, conferință susținută în cadrul activităților didactice ale Departamentului de Științe politice și sociale al Universității din Pavia, Italia, 12.11.2019

e. Alexandru-Laurențiu Cohal, Limba română la a doua generație de migranți români în Italia, în Victor Spinei (coordonator) Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN: 978-973-27-3142-0, pp. 429-446

Concluzii și obiective care rezultă pentru anul 2020

În anul următor din proiect se vor analiza datele culese în cei doi ani precedenți (2018-2019), din perspectiva proiectului component 2. Subcomponenta Dialectologie și sociolingvistică va dezvolta noi teorii asupra rolului repertoriului lingvistic în păstrarea / modificarea identității românești sau românești-moldovene (pentru cetățenii din Republica Moldova) atât în situația migranților cât și a celor care se întorc din Occident ca să se restabilească în țara de origine. Subcomponenta Etnologie și folclor va dezvolta noi teorii asupra rolului patrimoniului tradițional în menținerea trăsăturilor identitare românești peste hotare cât și la întoarcerea persoanelor în țara lor de origine. Rezultatele cercetării vor fi publicate în reviste și volume de specialitate, iar exemple de biografii etnolingvistice ale migranților și remigranților vor fi – odată anonimizate, din prisma legislației protecției datelor personale – expuse online în site-ul www.miro.acadiasi.ro, pentru a restitui comunității largi o parte din rezultatele cercetărilor din proiect.

Totodată, sub conducerea proiectului component 2, membrii proiectului complex MIRO vor realiza un suport didactic [„Vademecum – Migrație și identitate românească”] destinat educației copiilor de migranți din țările de destinație ale migrației (Italia, Spania, Belgia, Franța), în care vor folosi o parte a rezultatelor cercetărilor derulate în cadrul aceluiași proiect.

DR. ADINA CIUBOTARIU, membru cercetător

1)         Obiective de cercetare pentru 2019

a.         Realizarea activităților de cercetare teoretică și aplicată în conformitate cu etapele specifice: elaborarea planului și instrumentelor de lucru, validarea acestora, aplicarea, centralizarea și analiza datelor etc.

b.         Prezentarea unei lucrări ştiinţifice în calitate de unic autor la conferinţe naţionale sau internaţionale.

c.         Realizarea de interviuri cu subiecți migranți.

2)         Cercetări în arhive și biblioteci;

Am consultat 38 de surse bibliografice din Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” și baze de date on-line.

3)         Participări la conferințe

Rituri calendaristice la distanță. Practici culturale ale românilor imigranți din Italia la conferința „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”, organizată de Academia Română, Filiala Iași, Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,Tübingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg și Fundația Hasso Plattner, Sibiu, 23-26 mai 2019;

Self-Perception through Customs among Romanian Immigrants, în cadrul simpozionului „Migration and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”, organizat de Academia Română – Filiala Iași și Alexander von Humboldt Stiftung/ Foundation, Iași, 26-28 septembrie 2019.

4)         Anchete de teren

Am intervievat în România 2 subiecți: 1 imigrant (din Spania), 1 remigrant 94 de minute înregistrate cu răspunsurile la chestionarul redactat pentru anchetele de teren.

În perioada 8-7 iulie 2019 am realizat interviuri cu remigranţii din localităţile Chișinău și Cărpineni, Republica Moldova. Rezultatele cercetării sunt următoarele (nr. subiecţi, localităţi, date obţinute): 12 subiecţi intervievaţi care locuiesc în 2 localităţi (Chișinău și Cărpineni), 6 ore şi 36 de minute  de înregistrări audio. Subiecţii înregistrați provin din ambele categorii de gen (2 bărbaţi şi 10 femei), cu studii superioare şi de vârsta cuprinsă între 23 de ani și 69.

În perioada 29 august – 5 septembrie 2019 am desfășurat anchete etnologice cu imigranţii români din localităţile Roma, Morlupo și Montecompatri, Italia. Rezultatele cercetării sunt următoarele (nr. subiecţi, localităţi, date obţinute): 13 subiecţi intervievaţi care locuiesc în 3 localităţi, 8 ore şi 8 minute  de înregistrări audio. Subiecţii intervievaţi provin din ambele categorii de gen (2 bărbaţi şi 11 femei), cu studii superioare şi liceale, vârsta cuprinsă între 26 de ani și 69.

5)         Articole

Adina Hulubaș, Rituri calendaristice la distanță. Imigranții români din Italia și practicile lor culturale, în Victor Spinei (coordonator) Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN: 978-973-27-3142-0, pp. 339-350.

6)         Concluzii și obiective care rezultă pentru 2020

a)         Continuarea documentării în vederea formării unui cadru teoretic și conceptual bine definit;

b)         Începerea redactării unui articol ce va fi publicat într-o revistă științifică cu vizibilitate internațională;

c)         redactarea a două capitole din Vademecum;

d)        Prezetarea a două comunicări științifice la manifestări din țară sau străinătate.

DR. IOAN-MIRCEA FARCAȘ, membru cercetător

 1. Obiective de cercetare în 2019

*documentare în vederea actualizării bibliografiei științifice specifice ariilor tematice ale cercetării – a se vedea punctul 2.

*pregătirea anchetelor de teren: contactarea prin email, telefon, alte mijloace media a migranților ce urmează a fi intervievați – am stabilit contacte atât în rândul emigranților din Franța, cât și a re-migranților întorși în România.

*anchete de teren, în țara destinată migrației – în cazul meu această anchetă s-a desfășurat în perioada 17.08-25.08.2019 în Franța, la Universitatea Versailles, din zona Paris-Versailles, la invitaţia prof. Flavia Zah Roman.

*anchete de teren în țările de origine ale migrației –am efectuat anchete în România, în cazul emigranților români veniți în vacanță, dar și re-migranților, cei reveniți definitiv.

*participare la reuniuni științifice naționale și internaționale: a se vedea punctul 3.

*analiza datelor colectate în anchetele de teren din prima fază a cercetării, ajustarea.

 • Cercetări în arhive și biblioteci

            În perioada 1.01.2019 – prezent am efectuat activitate de cercetare şi documentare în biblioteca Centrului Universitar Nord a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, în biblioteca Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti.

 • Participări la conferințe
 • Conferinţa internaţională „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare/ Migration und Identität im Rumänischen Kulturraum. Multidisziplinäre zugänge”, cu lucrarea Fonetisme dialectale românești conservate la migranții români din Franța/ Rumänische dialektale Aussprachenformen bei den rumänischen Migranten in Frankreich, Sibiu / Hermannstadt, 23.05.-26.05.2019.
 • Conferința internațională „Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”, cu lucrarea „Considerations on Group Membership of Romanian Migrants in France”, Academia Română, filiala Iaşi, 26.09-28.09.2019.
 • Articole

Ioan-Mircea Farcaș, Fonetisme dialectale românești conservate la migranții români din Franța, în Victor Spinei (coordonator) Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN: 978-973-27-3142-0, pp. 385-394

 • Anchete de teren

a) Ancheta de teren din Franţa, la Universitatea Versailles, din perioada 17.08.2019-25.08.2019, a constat în:

– realizarea de anchete sociolingvistice

– lărgirea reţelei de informatori

– interviuri (în perioada 17.08.2019-25.08.2019) cu 4 emigranţi din zona Paris

b) Ancheta de teren din ţară:

– informare, documentare, în zonele Maramureşului şi Satu Mare

– completarea reţelei de informatori re-migranţi

Subiecții intervievați provin, atât din mediul rural, cât și urban, făcând parte din ambele categorii de gen (femei și bărbați), și cu nivele de pregătire diferite (cu sau fără studii superioare). Aceștia aparțin mai multor sectoare profesionale.

Rezultatele anchetelor de teren: 4 subiecți intervievați și tot atâtea chestionare completate.

 • Concluzii și obiective care rezultă pentru 2020

Urmează să efectuez următoarele activități:

*Anchete de teren în România

*Analiza datelor colectate în anchetele de teren

*Scrierea unui studiu în Vademecum

*Participarea la comunicări științifice naționale sau internaționale

*Publicarea de articole în reviste la edituri recunoscute sau  indexate în baze de date internaționale.

DR. FLORIN-TEODOR OLARIU, membru cercetător

1. Obiective de cercetare pentru anul 2019

a. Documentare în vederea aprofundării bibliografiei științifice de specialitate (sociolingvistica migraţiei);

b. Anchete de teren în ţările de origine ale migraţiei (Republica Moldova);

c. Anchete de teren în ţările de destinaţie ale migraţiei (Germania);

d. Participare la reuniuni științifice naționale sauinternaționale pentru diseminarea rezultatelor parţiale ale cercetărilor de teren.

2. Articole

Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Identitate culturală şi comportament sociolingvistic în context minoritar: huţulii şi polonezii din Bucovina de sud, în Victor Spinei (coord.), Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados (eds.), Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale, București, Editura Academiei Române, 2019. ISBN 978-973-27-3142-0, pp. 351-366.

3. Participări la conferințe

a. Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Identitate culturală şi comportament sociolingvistic în context minoritar: huţulii şi polonezii din Bucovina de Sud, comunicare prezentată la Conferinţa internaţională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare, organizată de Academia Română, Filiala Iaşi în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde din Tübingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität din München şi Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. din Heidelberg, 23–25 mai 2019.

b. Florin-Teodor Olariu, The linguistic “migraphy” as a narrative study of migration,conferinţă susţinută la Simpozionul internaţional Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, organizat de Academia Română, Filiala Iaşi, în parteneriat cu Fundaţia „Wilhelm von Humboldt” din Berlin şi cu centrul Cultural German din Iaşi, 26–28 septembrie 2019.

c.  Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Dinamici identitare la graniţa de nord a României: huţulii bucovineni, conferinţă prezentată la Simpozionul internaţional „Români şi ucraineni în lumina istoriei. Identitate şi controverse la porţile Europei”, organizat de Asociaţiunea „Astra” din Iaşi, în colaborare cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Iaşi–Suceava–Cernăuţi, 26 octombrie – 2 noiembrie 2019.

4. Anchete de teren

Scopul cercetărilor de teren întreprinse în anul 2019 a fost subsumat unuia dintre obiectivele generale ale proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, şi anume acela ca, prin datele astfel culese, să se realizeze o arhivă de specialitate în cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române care să conţină istorii de viaţă (în general centrate pe biografiile lingvistice ale subiecţilor anchetaţi) ale cetăţenilor români care au ales să migreze după 1989 în ţări din Europa Occidentală – în cazul de faţă fiind vorba de Germania, sau ale cetăţenilor români şi moldoveni care au hotărât să se întoarcă din migraţie în ţările de origine – în cazul de faţă, Republica Moldova.

Cercetarea în comunitatea românească din Germania a constat în realizarea de interviuri semistructurate cu emigranţi români din Köln şi din împrejurimi (Bedburg), centrate, în general, pe aspecte ce ţin de practicile lingvistice cotidiene în mediu aloglot şi de identitatea etnoculturală a românilor stabiliţi în ultimile decenii în afara graniţelor ţării. Unul dintre obiectivele urmărite în Germania a fost acela de a intre în contact şi cu reprezentanţi ai generaţiei de emigranţi români care au plecat din ţară înainte de anul 1989, această categorie lipsind, practic, în ţările de emigrare recentă, precum Italia, Spania sau Portugalia. În urma deplasării în Germania a rezultat un corpus de 16 interviuri, reprezentând aprox. 20 de ore de înregistrări.

În deplasarea din Republica Moldova (municipiul Chişinău şi localitatea Cărpineni), pentru a putea urmări cantitativ şi calitativ raportul dintre limbă şi identitate în rândul subiecţilor întorşi din migraţie, pe lângă interviuri, s-a completat şi un chestionar sociolingvistic cu un număr de 67 de întrebări. Astfel, au fost realizate 12 interviuri şi completate 12 chestionare cu persoane care au decis să revină, fie singuri, fie cu întreaga familie, în Republica Moldova. Materialele rezultate în urma anchetelor au fost depozitate în Laboratorul Fonetic din cadrul Departamentului de Dialectologie şi Sociolingvistică al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”.

5. Concluzii și obiective care rezultă pentru anul 2020

Ca urmare a faptului că până la ora actuală arhiva constituită de noi în cei doi ani de proiect (2018-2019) conţine material comparabil cules în trei ţări (Spania, Germania, Republica Moldova), în 2020, an de finalizare a proiectului, ne propunem realizarea unor studii calitative care să valorifice ştiinţific această bază de date. De asemenea, un alt obiectiv va fi dat de contribuţia ştiinţifică la realizarea suportului didactic pentru sprijinirea predării limbii şi culturii române, în calitatea acestuia de livrabil asumat în proiectul de faţă.

DR. DAN-GABRIEL SÎMBOTIN, membru cercetător

Obiective 2019:

 • documentare în vederea actualizării bibliografiei științifice specifice ariilor tematice ale cercetării.
 • participare la reuniuni științifice naționale și internaționale: a se vedea punctul 3.
 • publicare de articole in volume publicate la edituri naționale recunoscute, internaționale sau reviste indexate în baze de date.
 1. Documentare

Documentarea s-a realizat în principal la Iași în Biblioteca Academiei Române Filiala Iași, baze de date internaționale și surse on-line.

Pe lângă acestea în perioada 04.07.2019 – 14.07.2019 am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea Catolică din Lisabona, în cadrul Centrului de Studii de Filosofie (CEFi). Am analizat bibliografia pe teme privind migratia pe care am găsit-o la Biblioteca Sao Paolo 2 a Universității Catolice din Lisabona. Cu această ocazie am putut studia volumele privind migrația apărute în Portugalia, țară pe are am considerat-o un model pentru România legat de politicile privind migrația în cadrul UE. Am identificat o bibliografie bogată în limbile portugheză, franceză și engleză care mi-au oferit o imagine de ansamblu privind migrația ca ansamblu și din și în Portugalia. În data de 9.07.2019 am avut un workshop cu tema Migration. Perspectives on Human Values and Human Rights. Pe 11.07.2019 am avut o întâlnire – dezbatere de peste 3 ore cu Maria Beatriz Rocha-Trindade, unul dintre cei mai importanți specialiști în sociologia și antropologia migației, deschizătoare de drumuri în cadul acestei teme de cercetare (a înființat și condus Centro de Estudos da Migrações e Relações Interculturais (CEMRI), a instituit o linie de cercetare doctorală în domeniu, a publicat un număr de peste 50 de articole, studii și cărți). În data de 12.07.2019 am vizitat Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), unde am urmărit procedurile privind integrarea și suportul dat imigranților din Portugalia.

În perioada 13.11.2019–16.11.2019 o deplasare la Biblioteca Academiei Române [București] unde am identificat peste cincizeci de titluri inedite, pe care nu am reușit să le găsesc în alte biblioteci.

2. Conferințe

Dan Gabriel Sîmbotin, „Migrația și problema identitară” (prezentare orală) în cadrul Simpozionului „Basarabia, dimensiunea morală a istoriei” ce a avut loc la Academia Română Filiala Iași și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți în perioada 23-28.03.2019.

Dan Gabriel Sîmbotin, „Migrația românească între «complexitatea fenomenului» și «om»”, (prezentare orală) în cadrul Conferinței internaționale: „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară” ce s-a desfășurat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 23-25.05.2019.

Dan Gabriel Sîmbotin, „Migration between Value of Solidarity and Human Rights” (prezentare orală) în cadrul Simpozionului internațional “Values and Symbols: Meanings of of Justice” ce s-a desfășurat la Dokuz Eylul University, Izmir, în perioada 13-14.06.2019.

Dan Gabriel Sîmbotin, „Social Mobility and Immigration. Concepts, Global Strategies and EU Policies” (prezentare orală) în cadrul Conferinței internaționale „Migration and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts”, ce s-a desfășurat la Academia Română Filiala Iași în perioada 26-28.09.2019.

3. Studii, articole

Dan Gabriel Sîmbotin, „Migration and Personal Identity. A General Perspective Regarding the Impact of Emigration on European Security”, în Vihren Bouzov (ed.) International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, „IVIS” Publishing House, Veliko Târnovo, 2019, ISBN: 978-619-205-123-5, pp. 58-66

Dan Gabriel Sîmbotin, „Migrația românească între «complexitatea fenomenului» și «om»” în Victor Spinei (coordonator) Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN: 978-973-27-3142-0, pp.

Obiective propuse pentru 2020:

 • documentare în vederea actualizării bibliografiei științifice specifice ariilor tematice ale cercetării.
 • participare la reuniuni științifice naționale și internaționale: minim 2.
 • publicare de articole in volume publicate la edituri naționale recunoscute, internaționale sau reviste indexate în baze de date: minim 1.
 • Pregătirea de materiale pentru Vademecum

DR. ANA-DANIELA FARCAȘ, membru cercetător

1. Obiective de cercetare în 2019

*documentare în vederea actualizării bibliografiei științifice specifice ariilor tematice ale cercetării – a se vedea punctul 2.

*pregătirea anchetelor de teren: contactarea prin email, telefon, alte mijloace media a migranților ce urmează a fi intervievați – am stabilit contacte atât în rândul emigranților din Franța, cât și a re-migranților întorși în România.

*anchete de teren preliminare, în țările destinate migrației – în cazul meu această anchetă s-a desfășurat în perioada 16-24.10.2019 în Franța, la Universitatea Versailles, din zona Paris-Versailles.

*anchete de teren preliminare în țările de origine ale migrației –am efectuat anchete în România, emigranților români veniți în vacanță, dar și re-migranților reveniți definitiv.

*participare la reuniuni științifice naționale și internaționale: a se vedea punctul 3.

*analiza datelor colectate în anchetele de teren din prima fază a cercetării, ajustarea metodei în urma anchetelor preliminare.

*publicare de articole in volume de conferințe sau volume indexate în baze de date

2. Cercetări în arhive și biblioteci

Pe perioada anului 2019 am efectuat activitate de cercetare în biblioteca Centrului Universitar Nord a Universității Tehnice din Cluj Napoca, în cadrul Bilbiotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare, iar în perioada 16-24.10.2019 m-am documentat în Biblioteca Națională a Franței „François-Mitterrand” din Paris.

3. Participări la conferințe

23-25.05.2019 –Sibiu, Conferința Internațională „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordări multidisciplinare”,cu lucrarea „Observații privind reziliența și vulnerabilitatea comunităților de migranți români în Franța”,Panel 1 „Ipostaze istorice ale migrațiilor și modele identitare etnolingvistice actuale”, Sibiu, organizatori: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Română Filiala Iași, UEFISCDI, Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,Tübingen, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg;

25-26 mai 2019 – Tg. Mureș, Conferința Internațională Globalisation, Intercultural Dialogue and National Identity, a 6-a ediție (GIDNI 6),  cu prezentarea „Aspecte generale ale migrației românești în Franța post 1989”, la Secțiunea Studii Sociale, Tîrgu Mureș, organizatori: Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș,  Institutul de Studii Multiculturale Alpha,  Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române;

21-23 iunie 2019 – Baia Mare, The 4th International Conference of Cultural Studies `Multiculturalism and the Need for Recognition – Mass Communication in the Context of Contemporary Forms of Propaganda: Fake news, alternative facts and post-truth`, cu prezentarea „Fenomenul migrator și propaganda”, organizatori: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue din Canada;

26-28 septembrie 2019 – Iași, International Conference `Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts`, cu prezentarea`Old vs. New. The Adaptation of Romanian Immigrants` Habits to the Socio-Cultural Realities of the Migration Destination Countries`, panel: Social Mobility, Cultural Identity, Language,  organizatori: Humboldt-Club Iași, Deutsches Kulturzentrum Iași, Academia Română Filiala Iași, Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg, UEFISCDI;

18-19 noiembrie 2019 – Roma, Italia, Conferința Internațională „Migrația și mobilitatea umană în Europa. Pentru o mai bună integrare a comunităților de imigranți”, cu prezentarea „Învățarea celei de a doua limbi – principalul pas spre integrarea imigranților”, secțiunea „Drept, religie și asistență socială”, organizatori: Fundația Primoli Italia, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială (ASSOC).

4. Articole publicate

Ana-Daniela Farcaș, General Aspects of Romanian Migration in France After 1989, în volumul online Identity and Dialogue in the Era of Globalization. Social Sciences (editori: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean), Tg. Mureș, Arhipelag XXI Press, 2019.

Ana-Daniela Farcaș, Observații privind reziliența și vulnerabilitatea comunităților de migranți români în Franța, în Victor Spinei (coordonator) Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european, vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados), București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN: 978-973-27-3142-0, pp. 395-418

5. Anchete de teren

Ancheta de teren a constat în realizarea de interviuri cu emigranții români din zona Paris (în perioada 16-24.10.2019), pe durata stagiului de cercetare în străinătate,  dar și intervievarea migranților sau re-migranților aflați pe teritoriul României în momentul efectuării anchetei.

Persoane intervievate:

– 27 subiecți migranți, din care o persoană emigrată în Belgia, circa  38 ore de înregistrare audio.

– 16 subiecți remigranți, din care 2 persoane revenite din Italia și o persoană revenită din Spania, circa 23 ore de înregistrare audio.

Subiecții intervievați provin atât din mediul rural, cât și din cel urban, făcând parte din ambele categorii de gen (femei și bărbați), și cu nivele de pregătire diferite (cu sau fără studii superioare), generația I de emigranți fiind reprezentată preponderent. Aceștia aparțin mai multor sectoare profesionale.

6. Concluzii și obiective care rezultă în 2020

Urmează să efectuez următoarele activități:

*Analiza datelor colectate în urma anchetelor pe teren.

*Elaborarea unităților de studiu ce urmează să facă parte din suportul didactic destinat copiilor emigranților români din străinătate [Vademecum]

*Participarea la conferințe internaționale și publicarea de lucrări/articole, atât în volume/reviste recunoscute sau în baze de date internaționale, cât și în volume ale conferințelor la care voi participa

PROIECT COMPONENT NR. 3.

            Titlul proiectului complex:„Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară”
Codul proiectului complex: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116
Director de proiect complexAcad. Victor Spinei
Titlul proiectului component 3„Minoritățile etnice în regiunile istorice ale României – migrație și patrimoniu cultural”
Responsabil de proiect component 3Prof. univ. dr. Sorin Radu

Echipa P3, formată din cinci cercetători, din care patru din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu și unul din Academia Română Filiala Iași. În acest an bugetar cercetătorii sub-proiectului 3 au îndeplinit cu succes obligațiile asumate.

            Sintetizând, în 2019 au fost realizate în cadrul P3 următoarele:

 1. Efectuarea a  deplasări în Germania și Austria pentru documentare;
 2. Prezentarea a 7 comunicări științifice la manifestări de prestigiu, din România și din Europa;
 3. Publicarea a 5 articole științifice, altele în pregătire ( sub tipar în decembrie a.c.).

Prof. univ. dr. habil. SORIN RADU, Responsabil de Partener Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  

 1. Activitatea de documentare:

Sorin Radu a coordonat echipa de cercetare a Partenerului 2 și a asigurat, din punct de vedere administrativ și logistic, buna desfășurare a activităților de documentare și de cercetare.

Pentru atingerea obiectivelor de cercetare a efectuat următoarele stagii de documentare: Viena – Österreichische  National-Bibliothek, Institut für Osteuropäische Geschichte (2 mai – 10 mai 2019); München – Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas și Bayerische Staatsbibliothek (27 octombrie – 2 noiembrie 2019); Tübingen – Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (18 – 24 august 2019). Informațiile culese au fost valorificate în cele două studii științifice menționate mai jos. De asemenea, stagiile de documentare de la Tübingen și München au constituit oportunități solide pentru a discuta și clarifica aspecte legate de publicarea volumului cu cei doi co-editori ai volumului tematic rezultat din panelul 2 al conferinței științifice organizate la Sibiu în luna mai – dr. Mathias Beer și dr. Florian Kührer-Wielach.

De asemenea, S. Radu a elaborat, împreună cu Hannelore Baier și Ramona Besoiu, un chestionar prin care s-a urmărit culegerea de informații referitoare la tradiția săsească a „Fugii lolelor” din Agnita, componentă importantă a patrimoniului imaterial al comunității germane din sudul Transilvaniei. Au fost chestionate 36 de persoane/cadre didactice din comunitățile de pe Valea Hărtibaciului (jud. Sibiu), informațiile obținute fiind valorificate în studiul științific menționat mai jos.

 1. Organizarea de conferințe internaționale:
 1. Sorin Radu s-a ocupat de pregătirea logistică a conferinței științifice internaționale prevăzută în planul de desfășurare a proiectului pentru anul 2019 și a identificat parteneri științifici, obținând finanțare în valoare de 11.900 Euro pentru acoperirea parțială a cheltuielilor.

În organizarea conferinței a fost ajutat de colegii din cadrul echipei de cercetare a Partenerului II (ULBS), precum și de colegii din cadrul consorțiului, respectiv de partenerii din străinătate. Pentru detaliile organizatorice, program, comitet științific etc., a se vedea: Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz, Sibiu, 23-25 mai 2019 – http://conferences.ulbsibiu.ro/miro/sibiu/de/.

La cele două paneluri ale conferinței au participat peste 50 de cercetători din România, Republica Moldova, Austria, Elveția, Franța, Germania, Marea Britanie, Rusia, S.U.A. Susținerea financiară a conferinței a fost asigurată, în cea mai mare parte, din resurse financiare oferite de următorii parteneri: Fundația Hasso Plattner (Germania) – 10.000 Euro; Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen – 956 Euro; Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München – 956 Euro.

Rezultatele științifice ale conferinței urmează să fie publicate în luna decembrie în două volume la Editura Academiei Române: 1) Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european, coordonator Victor Spinei, volumul I – Ipostaze istorice ale mişcărilor de populaţie şi modele identitare etnolingvistice actuale, editori Flavius Solomon, Alexandru Cohal, Leonidas Rados; Volumul II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural, editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach. Volumul al II-lea al lucrărilor conferinței va fi publicat anul viitor, în traducere germană, la o editură de prestigiu din Germania. Partenerii externi vor acoperi costurile de publicare.

 • Sorin Radu a făcut parte din comitetul științific și de organizare a conferinței științifice internaționale Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, fiind responsabil de panelul Soziale Mobilität, kulturelle Identität, Sprache. Social Mobility, Cultural Identity, Language, Iași,  26 – 28 septembrie 2019 (https://miro.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2019/09/Brosura-MIRO-2019-Iasi.pdf).
 1. Participarea la conferințe internaționale:
 2. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals, prezentare la conferința internațională „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz”, Sibiu, 23-25 mai 2019. (http://conferences.ulbsibiu.ro/miro/sibiu/de/program.html);
 3. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Urzelnlauf in Agnetheln” – Funktions- und Bedeutungstransfer, prezentare laconferinţa  internaționalăMigration and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, Panel: Soziale Mobilität, kulturelle Identität, Sprache. Social Mobility, Cultural Identity, Language, Iași, 26-28 septembrie 2019 (https://miro.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2019/09/Brosura-MIRO-2019-Iasi.pdf).
 1. Articole științifice publicate – în calitate de coautor:
 1. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Fuga Lolelor” din Agnita – transfer de funcţionalitate şi de semnificaţii, în volumul: Sorin Arhire (editor), Minoritățile în decursul secolului XX în spațiul Europei Centrale și Răsăritene, volum special al revistei „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 23/I, 2019, pp. 17-35, indexată BDI (Scopus, CEEOL, ErihPlus, EBSCO), ISSN 1453-9306; 
 2. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Impactul migrației etnicilor germani din Transilvania asupra patrimoniului imaterial săsesc. Instituţia „vecinătăţii” în localităţile de pe Valea Hârtibaciului,în volumul: Victor Spinei(coordonator), Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european, volumul II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural, editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach, București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3143-7.

Raport de activitate: prof.univ.dr.habil. Ioan Marian Țiplic

 1. Activitatea de documentare:

A efectuat documentare de teren și în biblioteci referitor la patrimoniul arhitectural al bisericilor săsești din sudul Transilvaniei, în special pentru bisericile fortificate din localitățile: Cisnădie, Agnita, Șeica Mică (jud. Sibiu). Documentarea în bibliotecă a efectuat-o în cadrul mai multor biblioteci din Sibiu (Centrul „Teutsch”, Biblioteca Centrală Universitară Sibiu, Biblioteca Brukenthal, Biblioteca Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu).

 1. Organizarea de conferințe internaționale:

Ioan-Marian Țiplic a făcut parte din comitetul de organizare a conferinței Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz, Sibiu, 23-25 mai 2019 – http://conferences.ulbsibiu.ro/miro/sibiu/de/.

De asemenea, s-a implicat direct în obținerea finanțării în valoare de 10.000 Euro de la Fundația Hasso Plattner (Germania).

 1. Articole științifice publicate – în calitate de coautor:

Volume editate:

1.      I. M. Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Nicolae Teșculă (editori), Relații interetnice în Transilvania. Interferențe istorice, culturale și religioase, Sibiu, 2019, ISBN 978-606-12-1679-6, 250 p.

Articole:

1. Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. Perspectivă arheologică, în: „Transilvania”, Sibiu, nr. 4, 2019, pp. 1-12, ISSN 0255-0539, indexată BDI: SCOPUS;

2. Ioan Marian Țiplic, Architektonisches Sakralbauerbe in Südsiebenbürgen. Eine archäologische Perspektive / Patrimoniul arhitectural ecleziastic din sudul Transilvaniei. O perspectivă arheologică, in: Kulturerbe Siebenbürgische Kirchenburgen- Landschaft, Natur und Kultur im Spannungsfeld –  Erhalt von Kulturlandschaft und gebauten Kulturgütern. Beiträge zum internationalen Symposium im Mai 2018 / Bisericile fortificate în peisajul cultural din Transilvania. Natura și cultura în câmp de tensiune – Conservarea peisajului cultural și a  activelor culturale construite. Contribuții la simpozionul internațional din mai 2018, pp. 51-72, Bonn, 2019, ISBN 978-3-930015-06-1 (PDF), 978-3-930015-07-8 (USB)

IV. Participarea la conferințe

 1. internaționale:

1. Ioan Marian Țiplic, Ecclessiastical Medieval Heritage in Southern Transylvania. Archaeology and Preservation, prezentare la conferința internațională Migrations and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, Iași, 26-28 septembrie 2019;

 • naționale
 • Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Adrian Șovrea, Cercetări arheologice la biserica din Agnita (județul Sibiu), prezentarela a LIII-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 13-15 septembrie 2019.
 • Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Crîngaci ȚIPLIC, Corina CIOLTEI HOPÂRTEAN, Alexandru CIOLTEI, Cercetari arheologice preventive la Biserica Fortificata din Șeica Mică. Campania 2018, prezentare la Sesiunea științifică Sub semnul lui Clio, ediția a XV-a, Sibiu, 25 octombrie 2019.

HANNELORE BAIER – membru cercetător

 1. Activitatea de documentare și pregătire a cercetării de teren

Au fost realizate următoarele activități: 1) Consultarea literaturii de specialitate privind tradițiile sașilor și relațiile interetnice în Transilvania, cu accent pe tematicile legate de instituţia vecinătăți și tradiția „Fuga lolelor”; 2) Co-proiectarea cercetării (construirea planului de cercetare şi stabilirea strategiei de cercetare – metode, tehnici şi instrumente) asupra elementelor preluate de comunităţile de români şi romi din cultura şi tradiţia saşilor: instituţia vecinătăţii (localităţile de pe Valea Hârtibaciului), tradiţia Burduhoasele (Vurpăr) şi tradiţia Fuga lolelor (Agnita); 3) Co-elaborarea instrumentelor de cercetare (chestionar și ghid de interviu); 4) Identificarea surselor statistice privind migraţia populaţiei din România (recensăminte, registre de populaţie, statistici).

 1. Cercetare pe teren

În cadrul cercetării pe teren, au fost efectuate următoarele activități: 1) Participarea la sărbătoarea „Fuga lolelor”,  29 ianuarie 2019,  Agnita, documentare, observaţie participativă și realizare de interviuri; 2) Participarea la obiceiul „Burduhoasele”, 3 martie 2019, Vurpăr, observaţie directă pe teren, realizarea de interviuri; 3) Realizarea de interviuri în satele Alțâna, Roșia, Vurpăr, Nocrich și Hosman pe tema patrimoniului imaterial al sașilor și preluarea unor elemente culturale de către comunitățile de români și romi; 4) Colectarea de date şi imagini despre instituţia vecinătăţii (fotografii de arhivă, statute, semnul, lada vecinătăţii ș.a.); 5) Colectarea de date şi imagini despre sărbătoarea „Fuga lolelor” (fotografii de arhivă a participanților, fotografii cu lăzile breslelor ș.a.); 6) Realizarea de interviuri în Agnita și Sibiu cu participanții activi la sărbătoarea „Fuga lolelor”. 

 1. Participarea la conferințe internaționale
 • Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals, prezentare la conferința internațională „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz”, Sibiu, 23-25 mai 2019 (http://conferences.ulbsibiu.ro/miro/sibiu/de/program.html);
 • Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Urzelnlauf in Agnetheln” – Funktions- und Bedeutungstransfer, prezentare laconferinţa  Migration and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, Panel: Soziale Mobilität, kulturelle Identität, Sprache. Social Mobility, Cultural Identity, Language, Iași,  26 – 28 septembrie 2019 (https://miro.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2019/09/Brosura-MIRO-2019-Iasi.pdf).
 1. Articole științifice – în calitate de co-autoare:
 2. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Fuga Lolelor” din Agnita – transfer de funcţionalitate şi de semnificaţii, în volumul: Sorin Arhire (editor), Minoritățile în decursul secolului XX în spațiul Europei Centrale și Răsăritene, volum special al revistei „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 23/I, 2019, pp. 17-35, indexată BDI (Scopus, CEEOL, ErihPlus, EBSCO), ISSN 1453-9306; 
 3. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Impactul migrației etnicilor germani din Transilvania asupra patrimoniului imaterial săsesc. Instituţia „vecinătăţii” în localităţile de pe Valea Hârtibaciului,învolumul:Victor Spinei(coordonator), Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european, volumul II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural, editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach, București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3143-7.
 4. Traduceri din limba română în limba germană

Rezumatele pentru site-ul Conferinței „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz”, Sibiu, 23-25 mai 2019;

Comunicările științifice elaborate și prezentate la cele două conferințe menționate mai sus;

Articolul științific ce urmează să fie publicat în versiunea germană a volumului II al lucrărilor conferinței de la Sibiu: Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals.

RAMONA BESOIU – membru cercetător

 1. Activitatea de documentare și pregătire a cercetării de teren

Au fost realizate următoarele activități: 1) Analiza surselor bibliografice în scopul documentării privind tematica proiectului de cercetare (minoritatea germană din România, etnicii germani din Transilvania, identitate etnică, migraţie etnică, patrimoniu cultural săsesc, tradiţii şi obiceiuri din Valea Hârtibaciului); 2) Co-proiectarea cercetării (construirea planului de cercetare şi stabilirea strategiei de cercetare  – metode, tehnici şi instrumente) asupra elementelor preluate de comunităţile de români şi romi din cultura şi tradiţia saşilor: instituţia vecinătăţii (localităţile de pe Valea Hârtibaciului), tradiţia Burduhoasele (Vurpăr) şi tradiţia Fuga lolelor (Agnita); 3) Co-elaborarea instrumentelor de cercetare (chestionar și ghid de interviu).

 1. Cercetare pe teren

În cadrul cercetării pe teren, au fost efectuate următoarele activități: 1) Participarea la sărbătoarea „Fuga lolelor”,  29 ianuarie 2019,  Agnita, documentare,  observaţie participativă și realizare de interviuri; 2) Participarea la obiceiul „Burduhoasele”, 3 martie 2019, Vurpăr, observaţie directă pe teren, realizarea de interviuri; 3) Realizarea de interviuri în satele Alțâna, Roșia, Vurpăr, Nocrich și Hosman pe tema patrimoniului imaterial al sașilor și preluarea unor elemente culturale de către comunitățile de români și romi; 4) Colectarea de date şi imagini despre instituţia vecinătăţii (fotografii de arhivă, statute, semnul, lada vecinătăţii, s.a.); 5) Colectarea de date şi imagini despre sărbătoarea Fuga lolelor (fotografii de arhivă ale participanţilor, fotografii cu lăzile breslelor, s.a.); 6) Realizarea de interviuri în Agnita și Sibiu cu participanții activi la sărbătoarea ”Fuga lolelor”.

 1. Participarea la conferințe internaționale
  1. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Die Auswirkung der Migration der Deutschen aus Siebenbürgen auf das kulturelle Erbe der Sachsen. Fallbeispiele aus Gemeinden des Harbachtals, prezentare la conferința internațională „Migration und Identität im rumänischen Kulturraum. Ein multidisziplinärer Forschungsansatz”, Sibiu, 23-25 mai 2019 (http://conferences.ulbsibiu.ro/miro/sibiu/de/program.html);
  1. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Urzelnlauf in Agnetheln” – Funktions- und Bedeutungstransfer, prezentare laconferinţaMigration and Identity in European History: Communities, Connections, Conflicts, Panel: Soziale Mobilität, kulturelle Identität, Sprache. Social Mobility, Cultural Identity, Language, Iași,  26 – 28 septembrie 2019 (https://miro.acadiasi.ro/wp-content/uploads/2019/09/Brosura-MIRO-2019-Iasi.pdf).
 1. Articole științifice – în calitate de co-autoare:

1. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, „Fuga Lolelor” din Agnita – transfer de funcţionalitate şi de semnificaţii, în volumul: Sorin Arhire (editor), Minoritățile în decursul secolului XX în spațiul Europei Centrale și Răsăritene, volum special al revistei „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica”, Alba Iulia, 23/I, 2019, pp. 17-35, indexată BDI (Scopus, CEEOL, ErihPlus, EBSCO), ISSN 1453-9306; 

2. Hannelore Baier, Ramona Besoiu, Sorin Radu, Impactul migrației etnicilor germani din Transilvania asupra patrimoniului imaterial săsesc. Instituţia „vecinătăţii” în localităţile de pe Valea Hârtibaciului,învolumul:Victor Spinei(coordonator), Migraţii, politici de stat şi identităţi culturale în spaţiul românesc şi european, volumul II – Germanii din România – migrație și patrimoniu cultural, editori Mathias Beer, Sorin Radu, Florian Kührer-Wielach, București, Editura Academiei Române, 2019, ISBN 978-973-27-3143-7.

 • Traduceri

                 Traducerea din limba germană în limba română a unor articole științifice prezentate în cadrul conferinţei internaţionale „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc”, în vederea publicării volumului lucrărilor conferinţei în limba română;

Traducerea din limba germană în limba română a studiilor incluse în versiunea românească a volumului lucrărilor conferinței de la Sibiu: Gwénola Sebaux, Aussiedlungsfolgen – Abschied von der kulturellen Einheit? Zu den multiplen Verortungen von emigrierten Rumäniendeutschen; Alois-Richard Kommer, Die landsmannschaftliche Presse als identitätsstiftendes Medium der ausgewanderten Rumäniendeutschen; Claudia Spiridon-Șerbu, Der deutsche Kulturraum in Deutsch-Weißkirch nach 1999 am Schnittpunkt von Tradition und Neuerung.

ALEXANDER RUBEL – membru cercetător

Activități organizatorice în cadrul proiectului:

Am coordonat organizarea unei conferințe internaționale în cadrul proiectului: Humboldt – Kolleg. Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, în colaborare cu Humboldt-Club Iași; Deutsches Kulturzentrum Iași; Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg (Iași, 26-28 septembrie 2019).

 1.  Cercetări individuale

În conformitate cu cererea de finanțare și planul de realizare a proiectului, am desfășurat cercetări legate de următoarele subiecte: (a) strategii ale Imperiului Roman împotriva migrației barbare în antichitatea târzie și (b) tendințe și cercetări interdisciplinare moderne privind fenomenul migrației (Migrationsforschung), cu accent pe genetica aplicată în domeniul arheologiei.

 1. Participări la conferințe (diseminare)
 2. Orașul (L)Ibida (Scythia Minor) în contextul noii strategii de apărare a Imperiului în antichitatea târzie, prezentarelaconferința internațională Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 23-25 mai 2019.
 3. Vor- und frühgeschichtliche Migrationsforschung zwischen Archäologie und Genetik. Chancen und Grenzen der „Genetic History”, prezentare la conferința internațională Migration und Identität in der Geschichte Europas: Gemeinschaften, Vernetzungen, Konflikte, Iași, 26-28 septembrie 2019.
 4. Articole publicate (cu trimitere la proiectul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116)
 5. Strategii și reacții ale Imperiului Roman împotriva migrației barbare în secolele IV și V p.Chr., în volumul: Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator V. Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale (editori F. Solomon, A. Cohal, L. Rados), București, Ed. Academiei Române, 2019, pp. 71-79.
 6. Obiective pentru 2020

Pentru anul 2020, îmi propun următoarele obiective:

 1. Publicarea unui capitol într-un volum tematic din cadrul proiectului;
 2. Prezentarea unei comunicări la o conferință ştiinţifică.

În concluzie, în anul 2019 s-au îndeplinit obiectivele propuse, fără a exista abateri în sens negativ, de la graficul de implementare a actvităților. În mai multe direcții obiectivele propuse inițial (participări la cofnerințe, număr de articole/capitole carte etc.) au fost depășite.

În etapa următoare (anul 2020), membrii proeictului își vor desfășura activitățile potrivit obiectivelor și etapelor descrise în cererea de finanțare și anexele aferente contractului de finanțare.