Corpus de „migrafii” lingvistice româneşti. Aspecte metodologice

Comunicarea a fost prezentată la Simpozionul internaţional /Internationale Tagung „Randromania im Fokus: gesprochenes Rumänisch, Portugiesisch und Galicisch”, Ludwig Maximilians-Universitat München, Germania, 26–28 aprilie 2018.