Metode calitative în cercetarea migraţiei: corpusul de „migrafii” lingvistice

Comunicarea a fost prezentată la Workshop-ul de deschidere al proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, Academia Română, Filiala Iaşi, 4 mai 2018.