Lavinia Grumeza

Cercetător în proiect component 1

În cadrul proiectului mi-am asumat analiza tipurilor de relaţii existente în prima jumătate a mileniului I p. Chr. între autohtoni şi imigranţi în Barbaricum (Bazinul Carpatic, zona est Carpatică și nord-vestul Mării Negre) – un areal de confluenţă a civilizaţiei romane cu lumea dacică şi sarmatică.

lavinia_grumeza@yahoo.com

Scurtă prezentare personală

Cercetător științific (Institutul de Arheologie, Academia Română, filiala Iași). Domenii de cercetare: Istorie și arheologie romană, Arheologie funerară, Sarmați, Importuri romane în Barbaricum.