Andrei Cușco

Cercetător Proiect 1

În cadrul proiectului MIRO, Andrei Cușco se va ocupa în special de problematica privind migrația intelectuală românească în spațiul academic / cultural al Imperiului Rus și de emigrația politică dinspre Imperiul Rus spre România, la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea. 

andreicusco@yahoo.co.uk

Andrei Cuşco (n. 1982, Chişinău, Republica Moldova) şi-a obţinut doctoratul în istoria comparată a Europei Centrale, estice şi sud-estice la Departamentul de Istorie a Universităţii Central-Europene (CEU), Budapesta, în 2008. Interesele sale de cercetare se axează pe istoria modernă a Europei de Est, istoria comparată a imperiilor din spaţiul Eurasiei, istorie intelectuală şi istoriografie. În ultimii ani, Andrei Cuşco a lucrat pe teme legate de geografia simbolică a Basarabiei, viziunile concurente asupra acestei regiuni articulate în Imperiul Rus şi România în a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX, precum şi asupra unor subiecte din domeniul relațiilor ruso-române și al istoriei intelectuale din cele două spaţii. Din septembrie 2008 a fost lector, iar din septembrie 2016 – conferențiar universitar la Facultatea de Istorie și Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. Din decembrie 2011 până în septembrie 2015 a fost director al Centrului de Studii Imperiale din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova. Andrei Cuşco este autorul unei cărţi dedicate istoriei Basarabiei sub dominaţia Imperiului Rus, în colaborare cu Victor Taki (Basarabia în componenţa Imperiului Rus, 1812-1917, Moscova: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2012) şi co-editor (împreună cu Diana Dumitru, Igor Caşu şi Petru Negură) al volumului Al Doilea Război Mondial: memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei (Chişinău: Cartier, 2013). O altă carte – A Contested Borderland: Competing Russian and Romanian Visions of Bessarabia in the Late 19th and Early 20th Century – a fost publicată la CEU Press în octombrie 2017.