Florin-Teodor Olariu 

Cercetător în cadrul proiectului 2 

olariuft@yahoo.com

Scurtă prezentare personală

Cercetător ştiinţific principal gr. I dr. în cadrul Departamentului de dialectologie și sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi; coautor al Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina și coordonator al Atlasului lingvistic audiovizual al Bucovinei, proiect-pilot pentru geolingvistica românească; domenii de interes: dialectologia, geolingvistica (informatizarea cartografiei lingvistice), sociolingvistica (sociolingvistica migraţiei, sociolingvistica minorităţilor) și pragmalingvistica (analiza conversaţiei, sociopragmatică).