Ioana Repciuc

Cercetător în proiectul component 2

Documentare în vederea actualizării bibliografiei științifice a proiectului, pregătirea anchetelor etnografice (elaborarea chestionarelor, stabilirea contact la românii din diaspora / țările de origine), anchete de teren în ţările de destinaţie ale migraţiei și în ţările de origine ale migraţiei, la românofonii întorși în România şi în Rep. Moldova, analiza datelor colectate, diseminarea rezultatelor cercetării.

repciuc_i_o@yahoo.com

Scurtă prezentare personală

Cercetător științific dr. în cadrul Departamentului de Etnologie al Institutului de Filologie „A. Philippide”, Academia Română – Filiala Iași (din 2006), având drept domenii de interes: etnologie, folclor românesc și european, antropologie socio-culturală, sociologia religiilor, cercetarea identității românești în diaspora.