Veronica Olariu

Cercetător Proiect Component 2

Contribuie la testarea instrumentelor de lucru în teren (anchetă) și efectuează analize primare a datelor sociolingvistice culese, inclusiv la redactarea de articole științifice.

veronica.olariu@yahoo.com

Scurtă prezentare personală

Cercetător ştiinţific principal gr. III dr. în cadrul Departamentului de dialectologie și sociolingvistică de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi; membru al colectivului ce redactează Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina, proiect fundamental de cercetare al Academiei Române, precum şi membru în echipa proiectului Atlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei, primul atlas lingvistic român în format multimedia; domenii de interes: geo- şi sociolingvistica, studiile biblice, istoria limbii române, lexicologia.