Actualizarea bazei de date documentare pentru minoritatea germană din România

Editează Editează Analiza surselor bibliografice şi traducerea acestora din limba germană în limba română  în scopul actualizării bazei de date documentare pentru tematica proiectului de cercetare (minoritatea germană din România, identitate etnică, migraţie etnică, patrimoniu material şi imaterial săsesc).

Actualizarea bazei de date documentare pentru minoritatea germană din România Read More »