MIRO Papers

Scientific studies and articles

SOCIAL INTEGRATION POLICIES OF THE IMMIGRANTS TO CANADA

Abstract: Following the removing of visa requirement for Romanian citizens wishing to arrive in Canada, a growing number of fellow countrymen are considering migrating to the North American state. An immigrant integration model, with extensive experience in this field, Canadian integration policies demonstrate how this process is possible, by changing the perception of the immigrants’ place in society and by redefining the role that the state must play in implementing integration policies.

Between Shuba, Sarma and Pasta. The Hybrid Identity of Moldovans in the West

Lucrare prezentată în cadrul Conferinței internaționale „Re-Learning to be Human for Global Times: Cultural Borders and Border Cultures”, organizată de Iași Center for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Academia Română – Filiala Iaşi, 2-3 noiembrie 2018. Abstract Based on recent in-depth interviews with Moldovans (through the project Migration and identity in the Romanian cultural milieu. A multidisciplinary approach, MIRO, 2018-2020) returned to their

Repere etno-culturale ale imigranţilor din România şi Republica Moldova

Articol publicat în Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități, Ioan Răducea (coordonator), Editura StudIs, Iași, 2015, p. 157-163. Identitatea românească şi limitele ei în spaţiul cuprins de râurile Prut şi Nistru a generat în ultimele decenii o bibliografie uriaşă, de la studii fundamentale, cum este cel al savantului Petru Caraman[1], până la volume întregi dedicate „dilemelor” acestui subiect[2]. Dacă adăugăm acestei pletore semantice deja existente şi tema migraţiei forţei de

O perspectivă socio-antropologică asupra imigraţiei românilor în Europa

Articol publicat în Linguistics and Cultural Contacts in the Romanian Space. Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space, Proceedings. Edited by Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Roma, Editura Aracne, 2016, p. 457-466. Perioadele în care numărul românilor ce şi-au părăsit locurile natale au format adevărate valuri de migraţie încep încă de la finele secolului al XIX-lea, când continentul nord american reprezenta principala destinaţie[1]. Pe de altă parte,

The Broken Mirror: Eastern-European Migrants’ Attempt at Recreating Home in Host Societies. An Ethnographic Perspective

Articol publicat în Enticing Cultures. Travel and Intercultural Communication in Europe, edited by Oana Cogeanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, p. 69-81. Abstract Labour migration has been intensively analysed over the past decades, mainly on a socio-economical level. Less focus on the cultural implications of long distance nationalism was nevertheless noticed, although the most recent legal initiatives stress the importance of the diverse European spiritual heritage. The