Prezentarea Proiectului Complex MIRO

Proiectul MIRO abordează o temă de maximă actualitate academică, politică și socială: mișcările de populație și conexiunile acestora cu identitatea. Analiza este una multidisciplinară, din perspectiva mai multor științe socio-umane (istorie, lingvistică, filosofie, antropologie culturală, sociologie, științe politice, etnografie). Expertiza necesară în aceste domenii este oferită de patru Institute de cercetare cu o tradiție consacrată în cercetare și două facultăți relativ tinere, cu un potențial deosebit de creștere în domeniul investigării migrațiilor, identității și patrimoniului cultural: Facultatea de Științe Socio-Umane a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Facultatea de Litere de la Centrul Universitar Nord Baia Mare.

Cele patru Institute ale Filialei Iași a Academiei Române (Coordonator proiect complex) ce participă la MIRO sunt:

 • Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
 • Institutul de Arheologie
 • Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
 • Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”

Obiectivele instituționale ale proiectului complex :

 • dezvoltarea infrastructurii specifice și a resursei umane pentru cercetări de lungă durată;
 • elaborarea de metode, modele și teorii privind relația dintre migrație și identitate și verificarea acestora pe baza unor studii de caz românești;
 • creșterea vizibilității științei românești pe plan internațional;
 • dezvoltarea componentei de cercetare din cadrul instituțiilor partenere cu potențial de creștere și relansarea unor domenii de cercetare în centrele de tradiție academică;
 • livrarea către autorități publice, comunități și asociații culturale din diaspora, agenți economici a unor studii de impact, suporturi didactice, asistență tehnică de înalt nivel în domeniul gestionării fenomenului migrațional, al păstrării și dezvoltării patrimoniului şi al identității culturale.

Proiectul va avea impact pe termen scurt, mediu și lung asupra:

 • partenerilor în consorțiu și mediului academic românesc;
 • practicilor sociale, politice și culturale din România;
 • economiei.

Migrația și identitatea

Cadrul tematic și teoretic al MIRO este oferit de mai multe domenii ale științelor socio-umane care se întâlnesc într-o abordare multidisciplinară a două teme de o reală actualitate academică, politică și socioculturală: e suficientă o privire de ansamblu asupra lucrărilor cu caracter metodologic și teoretic (de pildă cele semnate de Harmut Esser, Tim Creswell, Thomas Faist, Nina Glick Schiller, Henri Lefebvre, Douglas S. Massey, John Urry) pentru a observa că orice demers care își propune să aducă o contribuție cu adevărat originală în domeniul cercetării migrațiilor și identității trebuie să țină cont de competențe venind dinspre istorie, sociologie, politologie, antropologie culturală, psihologie socială, lingvistică, etnografie.

Spații culturale în cercetarea MIRO :

 • Teritoriul actual al României,
 • Basarabia istorică,
 • nordul Bucovinei,
 • Maramureșul din dreapta Tisei;
 • Italia,
 • Spania,
 • Franța/Belgia (pentru migrația românilor în Occident, în perioada recentă),
 • România (pentru migrația cetățenilor proveniți din Republica Moldova, în perioada recentă).