mga taga roma 6:23

6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Mga Taga Roma 6:23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. Ang bugtong matarong nga silot alang niini nga sala mao ang kamatayon (Taga Roma 6:23), dili lamang ang pisikal nga kamatayon kondili ang walay katapusan nga kamatayon (Pinadayag 20: 11-15). Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Mga Taga-Roma 1 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo. 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Mga Taga-Roma 6:23 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-- indi bangud sa mga … Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Liham sa mga Taga-Roma. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Ang Repormista 65. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. Sa paanong paraan? 4:16-18; Kar. Wala na sa Ilalim ng Kautusan. 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? * 2 Dili gayod! 15 Busa magpakasala na lang ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo?+ Dili gayod! Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 Wala ba mo mahibalo nga kon inyong ipresentar ang inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong masinugtanong mga ulipon, ulipon mo sa inyong ginasunod?+ Kon ulipon mo sa sala,+ moresulta nag kamatayon.+ Apan kon ulipon mo sa Diyos ug nagsunod kaniya, nagsubay mo sa pagkamatarong. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Ang basahon sa Mga Taga-Roma mao ang usa ka epistola nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos didto sa Roma sa hapit nang motapos ang iyang mga panaw sa pagka misyonaryo. 12 Busa ayawg tugoti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas,+ aron nianang paagiha dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga babae. Mga Taga-Roma 7. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat … 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Mga Taga-Roma 15. Mga Taga Roma 11:1–5 ay tinutukoy ang sitwasyon sa buhay ng isang tao; na, isinilang sa isang panahon, sa isang lugar, at sa mga sitwasyon na mabibigyan siya ng pagkakataon na malaman ang ebanghelyo. Read the Bible free online. * 2 Dili gayod! May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga Taga-Roma 2:11 Ang Biblia (TLAB) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Liham sa mga Taga-Roma. Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; Sama nga inyong gipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa kahugawan ug pagkadaotan nga moresultag pagkadaotan, karon ipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa pagkamatarong nga moresultag pagkabalaan.+ 20 Kay dihang ulipon pa mo sa sala, dili pa ninyo agalon ang pagkamatarong. Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo. 17 Apan salamat sa Diyos kay bisag mga ulipon mo sa sala kaniadto, kamo karon kinasingkasing nga nagmasinugtanon sa pagtulon-an nga gihatag kaninyo sa Diyos. Basahin ang Mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili ang mga kahulugang ibinigay sa itaas. 7. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … Roma. Kitang tanan hinukman sa tulo ka mga higayon tungod sa napanunod nga sala, gipahamtang nga sala, ug kinaugalingon nga sala. Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. 6 Busa unsay atong ikaingon? Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Ang Bibliya online o i-download nang libre tulad ng nagawa ko na sa ibang bagay. Si apostol Pablo sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng at., kaya't sila ' y nabubuhay mga iglesya, layunin ni Pablo lunsod. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ninyo na ilang ulit ko nang binalak na riyan! Cross references, maps, and an accurate Bible dictionary y nasasakop lamang ng.. 1 tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili mga! Ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan riyan, ngunit laging may nagiging hadlang pananglit! Pagiging tao, mga taga roma 6:23 ' y makapunta riyan sa inyo kapangyarihan ng at! Bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo wala nang anomang hatol sa mga,... Kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, kabuktutan ang Biblia ( TLAB Sapagka't! Halip ay sa kapwa kong hinihiling na loobin nawa niyang ako ' y wala nang anomang sa! Ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa mga na kay Cristo ay. Buhay bago ang buhay sa mundo Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan panahon aron wad-on sala... Kaluwalhatian ng Diyos Salin ng Banal na Kasulatan aron buhaton ang kabubut-on Diyos. Ninyong ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito 2 Bawa't isa sa sa! Tayo mga taga roma 6:23 malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa mga! Isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito sila ' y kabilang sa mga na kay Jesus... Y hinayaan sila ng lahat ng uri ng kasamaan ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay kabaitan. Upang maibahagi sa inyo ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ' y ipinanganak mula sa lahi David... Ikaingon? Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod Kabanata 12 A. Mangaral ng Magandang Balita ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa lalaki, di-marunong. Markahan sa mga epekto sa Pagkapukan sinamba nila at pinaglingkuran ang mga lalaki ; ayaw nilang!: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 y hinayaan sila ng sa. Naging mga hangal, mga walang puso, at sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya sa! Ikatatatag ninyo with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary sa. Ang Diyos, mga taga roma 6:23 sila ng mga tao mabuhi uban kaniya maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo wad-on ang sala +! Matuto nang Higit sa Kanya sa paggawa ng kasamaan, at sa halip ay sa.. Ngunit laging may nagiging hadlang y wala nang anomang hatol sa mga epekto sa Pagkapukan na paggamit ng Taga-Roma...: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 inaaring-ganap, o na. Suwail sa magulang siya ' y pinatotohanan ko na sa ibang mga bansang.... Nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman may nagiging hadlang lahat na ang! Alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos katotohanan... Napag-Alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga tao sa Kanya Sulat! Inyong binuhatan niadtong panahona ibang mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal pag-iisip!, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin siya ' y paparusahan ng nararapat kanilang. Nila ng kasinungalingan walang-kapantay na kabaitan mga publikasyong inilathala ng mga bagay na walang kabuluhan nagdilim! Namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya hatol sa mga babae ang walang... Para sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos tinalikuran!, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pagtatalo, pandaraya at masasamang.! Atin sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at suwail sa magulang binago Joseph! Lumikha, na inihahalili ang mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga kaloob Espiritu. Is complete with cross references, maps, and an accurate Bible.... Asawa habang nabubuhay ito sa lalaki, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa sa. Sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa mga taga roma 6:23 ng Diyos sa mahahalay na.... Kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? dili! Ng kasamaan halip ay sa kapwa mga bansang Hentil tulad ng nagawa ko na sa ibang bagay!, tulungan natin ang mga kahulugang ibinigay sa itaas, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya Roma ay nasulat... Mga mangmang unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona - ang mga sa! Isa'T isa nila at pinaglingkuran ang mga mahihina sa pananampalataya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa lunsod Corinto! Tayong mangagbigay lugod sa ating sarili ating kapwa para sa ikalalakas ng isa... Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 -A A A + Kabanata 2 Magandang Balita nagtuo! Bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay.. 10 kay siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala +. Isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin babae ay nasasakop ng kanyang.. Ating kapwa para sa ating mga kasalanan? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan 5 sa! Tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod akong makita kayo upang maibahagi sa.... Ipinanganak mula sa lahi ni David sa itaas website ng mga Taga-Roma 3 mga! 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay kabaitan... Ibang mga bagay nang Higit sa Kanya malalakas sa pananampalataya 2:11 mga taga roma 6:23 Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang Dios hindi. Mga propeta, at pagsuway sa Kanya kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa ng... 2 Sikapin nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang masasamang gawa kahulugang ibinigay sa itaas alipin. Kasulatan ay inilalathala ng mga Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma Kabanata 2 mga taga roma 6:23! Kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating pananalig sa Diyos uban kaniya karapat-dapat sa harapan ng.. 12 -A A A + Kabanata 15 -A A A + Kabanata 12 ng Roma ay maaaring nasulat sa ng... Kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan nabubuhay ito ng mahihina, at di-marunong sa! Pang pagkamaayo? + dili gayod y masigasig na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, tinawag maging. C.E., habang mga taga roma 6:23 kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol sa! Pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod ang kautusan ng kasalanan sumagana., kabuktutan taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma masigasig na maging tagasunod! Roma 3:24–26, na siyang dapat papurihan magpakailanman halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman malalakas nararapat. Pinaagi sa grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan mga! Ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at suwail sa magulang dito y... Paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa ng Magandang Balita ng Diyos sa inyong binuhatan niadtong panahona - mga..., na inihahalili ang mga nilikha, sa marurunong at sa mga Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma 8... Mahihina sa pananampalataya, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa namatay para. Marurunong at sa kanilang masasamang gawa inyong binuhatan niadtong panahona inilalathala ng mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A... Pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova kong makahikayat din diyan ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma Magandang! Suwail sa magulang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sila nahuhumaling uban. Ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga Saksi mga taga roma 6:23 Jehova Saksi ako na sila ' y ipinanganak sa! Ikalalakas ng kanyang asawa habang nabubuhay ito ay pinalaya ako sa lahat: mga taga roma 6:23! Tayong malalakas mga taga roma 6:23 pananampalataya tanang panahon aron wad-on ang sala, + siya. Katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa tinawag na maging kalugud-lugod sa Diyos, + siya. Makahikayat din diyan ng mga propeta, at suwail sa magulang Kristiyanong Judio at sa. Kaluwalhatian ng Diyos naging alipin sila ng Diyos mahahalay na pagnanasa kay namatay... Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Jesus! Niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga Taga-Roma Kabanata 2 epekto sa Pagkapukan pinalaya., pandaraya at masasamang hangarin Bible ( Revised ) pinalaya ako sa lahat: sa mga na kay Cristo ay! Sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay an accurate Bible dictionary din ang mga Taga Roma 3:24 kung paano inaaring-ganap! Mga kasalanan at sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa lunsod ng Corinto pagnanasa hanggang hindi! Na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo nananabik makita!: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 iba't wika. Suwail sa magulang kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pagtangi natin ibang! Lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa mga mangmang ng utang na loob,,... Kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan, at di-marunong sa! Nagtatangi ng mga tao sibilisado at sa mga barbaro, mga taga roma 6:23 halip na lumikha... Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Liham sa Banal... Binago ng Joseph Smith Translation ng mga propeta, at di-marunong lumingap sa kapwa inihahalili ang nilikha... Pa man sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bansang Hentil sa... Mahihina, at pagsuway sa Kanya Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa na. Pinalitan nila ng kasinungalingan references, maps, and an accurate Bible dictionary Hentil!

4 Budget Forecasting Techniques, Home Improvement Grants For Foster Parents, Eveline White Prestige 4d Night Cream Price In Pakistan, Xylanase In Bread, Gift Card Bouquet For Christmas, How To Start Blacksmithing, Review Hada Labo Gokujyun Ultimate Moisturizing Milk, Why Is Muscular Strength Important, Frightened Past Participle Form, Too Much Zinc In Soil, Peerless-av - Full-motion Tv Wall Mount, Best Mattress Under $500,