Workshop MIRO – Iași, 04.05.2018

PROGRAM

10­00-1030 – Deschiderea workshopului, prezentarea generală a proiectului și a stadiului de implementare (Acad. Victor Spinei, Dr. Flavius Solomon, Dr. Dan Gabriel Sîmbotin).

10­30-1100  – prezentarea proiectelor componente  (Dr. Flavius Solomon, responsabil Proiect component 1, Dr. Alexandru Cohal, responsabil Proiect component 2, Prof. Univ. Dr. Sorin Radu, responsabil Proiect component 3).

11­00-1200 – prezentarea activității partenerilor, a acordului de parteneriat, a managementului proiectului și a procedurilor privind implementarea (Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaș, responsabil Partener 1, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord Baia Mare,  Prof. Univ. Dr. Sorin Radu, responsabil Partener  2, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Loredana Dumitașcu – referent).

12­00-1400 – pauză de prânz

1400-1515 – prezentarea propunerilor individuale de proiect pentru proiectul component 1 (Acad. Victor Spinei, Dr. Flavius Solomon, Dr. Victor Cojocaru, Dr. Leonidas Rados, Dr. Dorin Dobrincu, Dr. Lavinia Grumeza).

Sesiune de comunicări științifice P1

Victor Spinei, Hoarda de Aur și migrația la nordul Mării Negre în Evul Mediu târziu

Alexander Rubel, Migrațiile în antichitate. Noi metode și direcții de cercetare

Victor Cojocaru, Străinul în lumea pontică din perspectiva instituţiei proxeniei

Lavinia Grumeza, Problematica străinului în contextul relaţiilor romano-barbare: lumea dacică și sarmatică

Leonidas Rados, Migrația intelectuală în Vechiul Regat: câmpul de cercetare, direcții și metode

Flavius Solomon, Emigrația rusă în România în anii 1870-1890 și geneza curentelor politice și culturale de stânga din Vechiul Regat

Dorin Dobrincu, Foametea din România anilor 1946-1947 și migrațiile interne

1515-1530 – pauză cafea

1530-1645 – prezentarea propunerilor individuale de proiect pentru proiectul component 2 (Dr. Alexandru Cohal,  Conf. Univ. Dr. Ioan Mircea Farcaș, Dr. Florin Teodor Olariu, Dr. Adina Ciubotariu, Dr. Ioana Baskerville, Dr. Veronica Olariu, Dr. Dan Gabriel Sîmbotin).

Sesiune de comunicări științifice P2

Alexandru-Laurențiu Cohal, Elemente de inovație în metoda cercetării sociolingvistice în cadrul P2

Florin-Teodor Olariu, Metode calitative în cercetarea migraţiei: corpusul de migrafii lingvistice

Veronica Olariu, Practici (socio)lingvistice la migranţii românofoni originari din Republica Moldova

Adina Hulubaș, Ce este transnaţionalismul şi cum poate fi valorificat din perspectiva antropologiei culturale

Ioana Repciuc, Migration and identity in the Romanian cultural milieu. Research design, methodology, and expectations

Ioan-Mircea Farcaș, Interferenţe sociolingvistice româno-franceze

Dan-Gabriel Sîmbotin, Perenitatea și schimbarea universurilor axiologic și cognitiv în contextul migrației

1645-1700 – pauză cafea

1700-1800 – prezentarea propunerilor individuale de proiect pentru proiectul component 3 (Prof. Univ. Dr. Sorin Radu, Prof. Univ. Dr. Alexander Rubel, Prof. Univ. Dr.  Ioan Marian Țiplic, Dr. Hannelore Baier).

Comunicări științifice P3

Sorin Radu, Impactul social al migrației sașilor din Transilvania

Hannelore Baier, Istoriografia românească și străină dedicată emigrației sașilor. Perspectivă critică